Webinar HOV in Blaricum

(17 oktober 2020)

De snelbus tussen Huizen en Hilversum stopt straks ook in Blaricum. Om de bus snel te kunnen laten doorstromen, zijn aanpassingen nodig. Zo wordt aan de Stroomzijde een aantal kruispunten aangepast en komt er op de Stichtseweg een P+R-voorziening met bushaltes.

Webinar 

De gemeente Blaricum organiseert op maandag 2 november tussen 20.00 en 21.30 uur een webinar over dit onderwerp. Daarbij komt ook het concept DO (definitief ontwerp) aan bod. De ontwerptekeningen vindt u op www.hovintgooi.nl bij het deeltracé Huizen-Blaricum. 

Deelnemers kunnen zich melden door uiterlijk 30 oktober een e-mail te sturen naar ruimte@belcombinatie.nl. Belangstellenden ontvangen een link waarmee zij kunnen inloggen. Dit webinar komt in de plaats van een eerder aangekondigde informatiebijeenkomst die vanwege corona niet door kan gaan.