Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 14 september 2020

(15 september 2020)

Het Huis van de Provinciale Democratie van Noord-Holland staat tijdelijk in Egmond. Tijdens hun eerste fysieke vergadering sinds maart spraken Provinciale Staten onder meer over het Natuurnetwerk Nederland en de pont tussen Ilpendam en Landsmeer.

Burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Bergen heette commissaris van de Koning Arthur van Dijk welkom in Egmond aan Zee, waar Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) een geschikte locatie hebben gevonden om op voldoende afstand ‘coronaproof’ te vergaderen. Het provinciehuis in Haarlem is daarvoor te klein. 

Proefstemmen

De indeling van de Haarlemse Statenzaal werd in hotel Zuiderduin in Egmond precies nagebouwd maar dan ruimer opgezet, met alle voorzieningen die nodig zijn voor een politieke arena, zoals de mogelijkheid om te stemmen en het live uitzenden van de vergadering via internet. "Politiek heeft fysiek vergaderen nodig”, aldus Arthur van Dijk. “De Statenleden kunnen elkaar in de ogen kijken en zien hoe de reacties zijn. Zij kunnen de sfeer weer proeven en snelle interrupties zijn weer mogelijk.” Om te controleren of het stemmen goed kon gaan, begonnen PS maandag met enkele proefstemmingen. 

€ 20 miljoen voor bereikbaarheid

Provinciale Staten stelden Gedeputeerde Staten (GS) tijdens de vergadering vragen over de Tweede Begrotingswijzing, onder meer over het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de ambitie van 3000 hectare nieuwe natuur. De begrotingswijziging is een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven van dit jaar. Na beantwoording van de vragen door GS en de toezegging van gedeputeerde Rommel dat zij met een nieuw plan komt voor het NNN, namen PS de Tweede begrotingswijzing aan. PS stemden ook in met de ‘Kadernota verbonden partijen’, die beschrijft welke organisatievorm de provincie kiest voor uitvoering van beleid, en met het ‘Bestedingsplan OV-fonds’ waarmee de provincie € 20 miljoen investeert in bereikbaarheid van woon- en werklocaties. 

Pont tussen Ilpendam en Landsmeer in de vaart houden

De Statenleden dienden diverse moties in. Provinciale Staten riepen GS met een motie op om in gesprek te gaan met de gemeenten Waterland en Landsmeer over het in de vaart houden van de pont over het Noordhollandsch Kanaal tussen Ilpendam en Landsmeer. PS namen deze motie unaniem aan. Alle andere moties werden verworpen. 

Nieuwe Statenleden 

Wilma van Andel (CDA) en Nick Roosendaal (VVD) werden beëdigd als Statenlid. Niek Wijmenga (CDA) werd beëdigd als duo-commissielid. PS namen afscheid van Bolkestein (VVD) en Sanderse (CDA). Martijn Bolkestein is op 2 juli beëdigd als Tweede Kamerlid en zet zijn werk als volksvertegenwoordiger voort in Den Haag. Marleen Sanderse is burgemeester geworden van het Gelderse Hattem.

Wilma van Andel (CDA) en Nick Roosendaal (VVD) werden beëdigd als Statenlid en Niek Wijmenga (CDA) als duo-commissielid.
Wilma van Andel (CDA) en Nick Roosendaal (VVD) werden beëdigd als Statenlid en Niek Wijmenga (CDA) als duo-commissielid.

5 oktober Omgevingsverordening en Regionale Energie Strategie

Bij de volgende Provinciale Statenvergadering, die op 5 oktober plaatsvindt, staan onder meer de Omgevingsverordening en de concept-Regionale Energie Strategie op de agenda. Deze vergadering zal online te volgen zijn. In hotel Zuiderduin in Egmond, waar PS dan vergaderen, wordt weer een publieke tribune ingericht waar 70 belangstellenden de vergadering op beeldschermen kunnen volgen. Vanwege de coronamaatregelen moeten zij zich daarvoor aanmelden

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 14 september. Iedereen kan de vergadering online terugzien.