Even voorstellen: procesmanager Irene Quakkelaar

(24 september 2020)

Aangenaam! Mijn naam is Irene Quakkelaar. Sinds kort werk ik voor het gebiedsakkoord aan de verkenning naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen en aan de verkenning naar verbetering van de (water)recreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef.

Vaarverbinding Hilversums Kanaal – Loosdrechtse Plassen

Met de vaarverbinding Hilversums Kanaal – Loosdrechtse Plassen bevinden we ons in woelige baren. Met de hulp van een projectteam en een extern bureau werken we aan de afweging van de 53 zienswijzen en adviezen die zijn ontvangen op het milieueffectrapport (MER). 

Ondertussen maak ik kennis met verschillende betrokkenen. Als eerste bezocht ik Paul Linssen en Saskia Vreeman van de Vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP) om te horen hoe zij naar de huidige situatie kijken. Een open, prettig gesprek waarbij ik ook mijn rol als procesmanager (en niet projectleider) heb uitgelegd. Ik werk toe naar een brede afweging van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen hoe met deze verkenning verder om te gaan. De stuurgroep adviseert de gemeenteraad van Wijdemeren; de raad moet als juridisch beslissingsbevoegde formeel de zienswijzen beantwoorden.

Kennismaking Paul Linssen, Irene Quakkelaar en Saskia Vreeman
V.l.n.r.: Paul Linssen (VBLP), Irene Quakkelaar en Saskia Vreeman (VBLP)

Eerder is gecommuniceerd dat de stuurgroep waarschijnlijk eind dit jaar met dit advies zal komen. Ik schat in dat we meer tijd nodig hebben om dit – ook met de regiegroep – zorgvuldig voor te bereiden, hoe vervelend dit ook is omdat het nog langer onduidelijkheid geeft en geduld vergt. Op 15 oktober bespreekt de regiegroep het proces en de planning. Die zullen we daarna dan ook bekendmaken. 

(Water)recreatie in ’s-Graveland / Kortenhoef 

Met de verkenning naar verbetering van de (water)recreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef begin ik binnenkort. Deze laatste is, zoals u ook kunt lezen in het nieuws van de stuurgroep van 2 september 2020, een doorstart van de verkenning naar het bevaren van de ‘s–Gravelandsevaart. 

We gaan er nu breder naar kijken. Als eerste staat een kennismaking met Stichting Behoud Erfgoed ’s-Graveland op het programma. Vanuit daar oriënteer ik me op andere betrokkenen en belanghebbenden. We gaan werken aan een longlist met ideeën om de (water)recreatie te verbeteren. Die moet worden afgewogen, en enkele varianten nader verkend, om te komen tot een short list. Uiteindelijk resulteert het, hopelijk voor de zomer van 2021, in een advies aan de regiegroep en stuurgroep. 

Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik zoek nog mensen die als afgevaardigde van enkele van de samenwerkende partijen willen meedoen in een projectteam. Ook zoek ik belanghebbenden die aan een klankbordgroep willen deelnemen. Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Of wilt u uw ideeën vast kwijt? Bel (035 655 94 53) of mail me!

Ik zie uit naar onze samenwerking!
Irene Quakkelaar

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.