Extra Statenvergadering over Omgevingsverordening

(28 september 2020)

De besluitvorming van Provinciale Staten over de Omgevingsverordening is verplaatst van maandag 5 oktober naar donderdag 22 oktober 2020.

In een extra presidium van Provinciale Staten op donderdag 24 september is besloten de besluitvorming over de Omgevingsverordening van 5 oktober te verplaatsen naar een ander moment. Op donderdag 22 oktober vindt hiervoor vanaf 18.45 uur een extra Provinciale Statenvergadering plaats.

Tijdens hun vergadering van 5 oktober kunnen Provinciale Staten moties en amendementen indienen over de Omgevingsverordening. De reacties van Gedeputeerde Staten daarop worden naar verwachting in de week van 12 oktober gepubliceerd bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 22 oktober.

Belangstellenden kunnen de vergaderingen van Provinciale Staten live volgen en later terugkijken.