Langdurige omleidingsroute Amsteldijk Noord gaat niet door

(14 september 2020)

De langdurige omleidingsroute voor de Amsteldijk Noord gaat niet door. Dit hebben de bestuurders van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland op 11 september gezamenlijk besloten.

De Amstel bij Amsteldijk Noord in de provincie Noord-Holland

Nadat veel bewoners en betrokkenen zich tegen de omleidingsroute hebben uitgesproken, zijn de provincie en de betrokken partijen van mening dat deze omleidingsroute niet ingesteld kan worden. Bovendien is de kans groot dat de provincie sneller dan verwacht over de gronden beschikt. Dit zijn de gronden die nodig zijn om de alternatieve ontsluiting vanaf de Amsteldijk Noord aan te leggen. 

De langdurige omleidingsroute gaat daarmee definitief niet door. Wel geven de bestuurders aan dat, mocht er bezwaar worden gemaakt tegen het onteigeningsbesluit, zij zullen heroverwegen voor enkele maanden alsnog een omleidingsroute in te stellen. De route van deze omleiding en de exacte periode moeten, als het zover komt, nog bepaald worden.

Grondverwerving

De provincie Noord-Holland is nog steeds in gesprek met de grondeigenaren over de aankoop van de gronden (de zgn. minnelijke verwerving). Parallel daaraan loopt de juridische procedure voor onteigening van de gronden door. 
De verwachting is dat de gronden begin 2021 beschikbaar komen, zodat de provincie de werkzaamheden aan de brug bij Ouderkerk aan de Amstel kan hervatten.

Omleidingsroute tijdens het werk

De provincie benadrukt dat voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de Amsteldijk Noord en de kruising N522/Amstelslag er in ieder geval  een afsluiting van de Amsteldijk Noord nodig is. Verwacht wordt dat dit 4 tot 6 weken zal duren. Welke omleidingsroute dan zal gelden staat nog niet vast. Meer informatie volgt als deze omleiding actueel wordt.

Vragen

Vragen naar aanleiding van dit bericht graag sturen naar: brugouderkerk@noord-holland.nl

Uitgelicht

Projecten Verkeer en Vervoer