Onderzoek vergunningen Tata Steel: ruimte voor aanscherping

(30 september 2020)

De vergunningen van de Sinterfabriek, de Pelletfabriek, de Oxystaalfabriek en de beide Hoogovens van Tata Steel kunnen op een aantal punten worden aangescherpt en verduidelijkt.

Dat stellen de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) naar aanleiding van een onderzoek dat zij hebben laten doen naar de vergunningen. Eerder dit jaar werden ook de vergunningen van de Kooksfabrieken onderzocht.

Vergunningen aanscherpen waar mogelijk, betere handhaving

Provincie en OD NZKG zien kansen om tot een aanscherping van normen van zwaveldioxide (SO2) te komen. Daarnaast bieden deze onderzoeken nieuwe inzichten waarop de OD NZKG een aantal voorschriften in de vergunning gaat aanscherpen, waardoor ook de mogelijkheden om actief en effectief te gaan handhaven verbeteren. Dit draagt bij aan de vermindering van de uitstoot.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Waar het kan scherpen we de vergunningen aan. Deze onderzoeken geven inzicht in de mogelijkheden om dat te doen. We hebben de acties die uit dit onderzoek naar voren komen inmiddels in gang gezet”.

Aanleiding

Vorig jaar is geconstateerd dat de sinterkoelers van Tata Steel meer stof uitstootten dan op basis van de vergunning bekend was. Naar aanleiding daarvan heeft de provincie aan de OD NZKG opdracht gegeven te laten onderzoeken of deze situatie ook in de andere fabrieken van Tata Steel kan voorkomen. In juni werd het onderzoek afgerond naar de Kooksfabrieken van Tata Steel. In het onderzoek zijn de vergunningen van de Hoogovens, Sinter-, Pellet en Oxystaalfabriek van Tata Steel vergeleken met de daadwerkelijke situatie met als doel achterhalen of er zaken zijn die kunnen leiden tot een situatie zoals eerder met de sinterkoelers.

Balans tussen industrie en omgeving

Tata Steel is belangrijk voor de IJmond. Ruim 100 jaar staalindustrie heeft voor economische groei gezorgd, in de regio en in de rest van Nederland. De industrie is onderdeel van de regionale identiteit. Tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van de industrie voor overlast en hinder. Hoewel de luchtkwaliteit in de IJmond de afgelopen jaren sterk is verbeterd, veroorzaakt Tata Steel overlast en maken inwoners zich zorgen over hun gezondheid.

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Velsen en Heemskerk) aan een balans tussen het economische belang van de maakindustrie en het belang van een gezonde en veilige leefomgeving in de IJmond. Op 19 mei 2020 hebben de colleges van deze overheden hun gezamenlijke programma 'Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond' in concept vastgesteld. Het voortdurend onderzoek doen naar uitstoot en mogelijkheden om die terug te dringen is een belangrijk onderdeel van dit programma.