Online conferentie over de woonopgaven in Zuid-Kennemerland/ IJmond

(01 september 2020)

Van 31 augustus tot en met 3 september vindt de online conferentie ‘De Week van het Woonakkoord’ over de woonopgaven voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond plaats.

Luchtfoto van de kust van de provincie Noord-Holland ter hoogte van de IJmond

Bewonersorganisaties, marktpartijen, overheden, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties delen tijdens diverse sessies hun kennis over woningbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en huisvesting voor ouderen en kwetsbare groepen. Allemaal onderwerpen die van belang zijn in deze regio.

De regiogemeenten en de provincie maken dit jaar nieuwe regionale afspraken over wonen. Deze afspraken komen in een gezamenlijk woonakkoord (2021-2025). De ideeën en suggesties uit de conferentie zijn input voor deze regionale afspraken. 

Tijdens de aftrap van de week van het woonakkoord benadrukte gedeputeerde Cees Loggen (Wonen) het belang van regionale samenwerking. “We zijn met z’n allen doordrongen van de enorme woningbouwopgave waar we in Noord-Holland voor staan. Het versneld produceren van betaalbare woningen is ontzettend belangrijk en heeft onze volle aandacht. We houden daarbij ook oog voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van onze regio. Ik ben blij dat we, ook tijdens deze Week van het Woonakkoord, de kansen en knelpunten die er zijn gezamenlijk in beeld krijgen. Zo kunnen we gemeenten waar nodig ondersteunen en de handen ineen slaan om te blijven bouwen”, aldus Loggen. 

Vakgenoten en geïnteresseerden kunnen zich via www.haarlem.nl/woonakkoord nog aanmelden voor één of meerdere digitale sessies.