Oog hebben voor elkaars belangen

(08 september 2020)

Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 4 in de serie: Jacob van der Meulen, ondernemer.

Jacob van der Meulen haakt graag aan bij activiteiten van plaatselijke verenigingen, horeca, VVV, Hiswa en Recron. Zo raakte hij ook betrokken bij de problematiek in de Oostelijke Vechtplassen. Met andere ondernemers zag de eigenaar van jachthaven De Uitkijk in Loosdrecht hoe het met de recreatie in het gebied bergafwaarts ging. Bij de provincie vonden ze met hun klachten gehoor.

“In gesprek met de provincie bleek dat niet alleen de recreatie in het gebied achteruit was gegaan, maar dat dat ook gold voor de waterkwaliteit en de natuur”, aldus Van der Meulen. Het was klip en klaar dat de problemen bij voorkeur in samenhang moesten worden opgelost. Jaren later, in december 2017, vonden meer dan 20 partijen elkaar in het gebiedsakkoord.

Jacob van der Meulen, eigenaar van jachthaven De Uitkijk in Loosdrecht

Erwtensoepgroen

Van der Meulen maakt deel uit van de regiegroep. Die adviseert over de uitvoering van projecten. Zoals projecten waarin natuur en recreatie samengaan. Dat blijkt bijvoorbeeld goed mogelijk bij zonering. Dan bepaal je op welke plekken je geen recreatie toestaat, waar je mínder recreatie wilt en waar juist meer mogelijk is. “Als je zo’n akkoord hebt gesloten en dat integraal gaat uitvoeren, moet je dat doen met oog voor elkaars belangen. Ik kan hier in Loosdrecht ondernemen dankzij de kwaliteiten van dit gebied. Als er alleen een erwtensoepgroene plas zou zijn, waar niet op gevaren en in gezwommen kan worden, dan kan ik mijn bootverhuur wel opdoeken. Zo is het ook met natuur: dit is een waardevol gebied. Er kan veel, maar niet alles. Wanneer iemand zegt dat hij iets niet ziet zitten, wil ik wel altijd horen waaróm dat zo is.”

Vaart erin houden

Als het aan de ondernemer ligt mag de uitvoering wel wat sneller en minder ambtelijk gaan. “We hebben hier al 100 jaar een baggerprobleem. Die bagger moet de plas uit, staat in het gebiedsakkoord. Maar ja, daarvoor moet onderzoek worden gedaan. Als dat lang duurt, loop je het risico dat het enthousiasme verdwijnt. We zitten dan ook verlegen om projecten die tot uitvoering komen. We produceren fantastische nieuwsbrieven, rapporten en noem het allemaal maar op, maar de vraag blijft wanneer we die schop gaan oppakken en er iets gaat gebeuren. We gaan er nu vanuit dat er in 2022 gebaggerd wordt, als het meezit met de vergunningverlening.”

Controverse

De werkelijke test voor een geslaagde integrale aanpak ligt echter niet bij het baggerproject. Van der Meulen: “Van het verwijderen van de bagger ziet iedereen in dat het in de integrale aanpak past, want dat is goed voor de waterkwaliteit, de recreatie én de natuur. Dat kan niet worden gezegd van de door de recreatie gewenste nieuwe vaarverbinding met het Hilversums Kanaal, of het onteigenen van een lokale hobbyboer. Dan gaat het over controversiële onderwerpen die niet zo eenvoudig met die integraliteitsgedachte zijn af te dekken.”

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

In 2017 hebben 21 partijen (overheden, bewoners- en natuurorganisaties, watersport- en recreatieondernemers) hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het markeerde de start van tal van projecten die het gebied klaar voor de toekomst maken. Hiervoor investeren de ondertekenaars bijna € 80 miljoen tot 2027. De maatregelen bestaan onder meer uit het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit, de aanleg van 800 hectare nieuwe natuur, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van recreatieve routes voor varen, fietsen en wandelen en het baggeren van de Loosdrechtse Plassen. Kijk voor meer informatie over de projecten van het Gebiedsakkoord op www.vechtplassen.nl

Dit artikel verscheen eerder in &Holland, het digitale magazine van de provincie Noord-Holland. Foto: PNH / Bas Beentjes.
 

Uitgelicht