Prinsjesprijs 2020 voor Khadija Arib

(11 september 2020)

Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib ontvangt de Prinsjesprijs 2020. De Prinsjesprijs wordt sinds 2013 jaarlijks toegekend aan een politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland.

Volgens de jury heeft Arib “met haar inzet voor het karakter en de normen van de Tweede Kamer, haar vertegenwoordiging van de Tweede Kamer naar buiten en haar stuurmanskunst tijdens de coronacrisis een bijzondere bijdrage geleverd aan de parlementaire democratie in Nederland”. Commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk reikte haar gisteren bij de opening van het Prinsjesfestival de Prinsjesprijs uit in internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

Khadija Arib krijgt de Prinsjesprijs uitgereikt door Arthur van Dijk.
Winnares Khadija Arib, juryvoorzitter Jetta Klijnsma en cdK Arthur van Dijk (foto: Sebastiaan de Groot).

“Met strakke hand verzorgt zij een stabiel parlementair proces, waarbij voor alle geluiden ruimte is”, aldus de jury, die unaniem besloot om de Prinsjesprijs 2020 aan Arib toe te kennen.Uiteraard met verwijzing naar het uitzonderlijke politieke jaar dat achter ons ligt. De jury roemt de wijze waarop het Presidium van de Tweede Kamer, onder de bezielende leiding van Khadija Arib, tijdens de tumultueuze eerste maanden van de coronapandemie de democratie heeft gewaarborgd. Volgens het juryrapport heeft de werkwijze in de Tweede Kamer als voorbeeld gediend voor gemeenteraden en Provinciale Staten, waardoor deze ook buiten het Binnenhof impact had op het democratisch bestel. Gememoreerd wordt ook dat Arib zich bleef inzetten voor de continuïteit van parlementaire controle en zich verzette tegen de manier waarop het kabinet probeerde de agenda naar zijn hand te zetten. Zeker in het begin van de crisis, toen het noodbeleid van het kabinet alle aandacht (en ook lof) kreeg.

De jury van de Prinsjesprijs 2020 bestond uit politiek journalist Kees Boonman, Carla Hoetink, politiek historica en universitair docent bij de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit, en juryvoorzitter Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe.

Stabiliteit met ruimte voor diversiteit

Uit het juryrapport: “Arib heeft meermaals laten blijken zich ervan bewust te zijn dat het belang van de Kamer niet uitsluitend gelegen is in de binnenwereld van het Binnenhof maar juist ook in de wereld daarbuiten, waar de gevolgen van hetgeen in de Kamer besproken en besloten wordt uiteindelijk de meeste weerslag hebben. Zij is, ook in normaler tijden, uitstekend in staat gebleken om de waarde van de parlementaire democratie richting de buitenwereld uit te leggen. Maar ook binnen de Kamer is Arib een sterk parlementsvoorzitter gebleken. Met de vele uiteenlopende fracties is de Tweede Kamer geen makkelijk parlement om te leiden. Arib is erin geslaagd om, zowel in het debat als daarbuiten, alle politieke kikkers in de kruiwagen te houden. Met strakke hand verzorgt zij een stabiel parlementair proces, waarbij voor alle geluiden ruimte is.”

Het Prinsenfestival

De Prinsjesprijs maakt deel uit van het jaarlijkse Prinsjesfestival, dat in de aanloop naar en op Prinsjesdag in Den Haag plaatsvindt. Met het Prinsjesfestival wordt gevierd dat we in een democratische rechtsstaat leven. Het is een burgerinitiatief van vele vrijwilligers in samenwerking met tal van betrokken instellingen, overheden en bedrijven. Deze achtste editie heeft een programma met activiteiten op het snijvlak van politiek, media en cultuur en heeft vanwege de coronacrisis een aangepast karakter. Het festivalthema is dit jaar: ‘Vrij blijven – vrijheid is een werkwoord'. Zie voor actuele informatie over alle festivalactiviteiten de website van het festival.