Stations ontwikkelen als toegangspoort naar de natuur

(09 september 2020)

Om toeristen en dagjesmensen te verleiden de natuur in te gaan met het openbaar vervoer kunnen stations en hun omgeving beter ingericht worden. Op woensdag 9 september is daarvoor het handboek Buitenpoorten gepresenteerd.

Met het handboek Buitenpoorten kunnen overheden, vervoerders, natuurorganisaties en lokale ondernemers aan de slag om stations op het snijvlak van stad en land in te richten als buitenpoorten. Cees Loggen (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Gerard Slegers (wethouder gemeente Zaanstad), Riena Tienkamp (hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland) en Irma Winkenius (regiodirecteur NS) namen het handboek tijdens een werkbezoek aan station Wormerveer in ontvangst.

Buitenpoorten

Buitenpoorten zijn stations die als startpunt dienen om van het buitenleven te genieten. In het handboek Buitenpoorten staat omschreven wanneer een station als buitenpoort kan dienen en welke stappen nodig zijn om het station in te richten als buitenpoort. Met behulp van marketing wordt de bezoeker verleid om met de trein naar bestemmingen buiten de stad te gaan.

De bezoeker wordt meegenomen op zijn reis vanaf huis tot aan het natuurgebied. Thuis kan bijvoorbeeld een wandeling met een boswachter gereserveerd worden of een treinkaartje aangeschaft worden met een speciale lunchaanbieding. Ook wordt gekeken naar de routes en bewegwijzering van stations naar recreatiegebieden. Stations zijn daarnaast aantrekkelijke plekken om te verblijven. Extra voorzieningen, zoals een café of restaurant dichtbij het station, dragen hier aan bij.

Bekijk meer op onderstaande video 'Buitenpoorten: toegangspoort naar het landschap'.

Video over Buitenpoorten

Het handboek is een initiatief van provincie Noord-Holland, NS, ProRail, bureau Spoorbouwmeester, Metropoolregio Amsterdam en Staatsbosbeheer. In de provincie Noord-Holland wordt onderzocht met gemeenten en vervoerders of stations Santpoort Noord, Wormerveer/Zaandijk Zaanse Schans en Bussum-Zuid ingericht kunnen worden als buitenpoort.

Werkbezoek station Wormerveer

Tijdens het werkbezoek werden Cees Loggen, Gerard Slegers, Riena Tienkamp en Irma Winkenius meegenomen in de kansen voor station Wormerveer om in combinatie met station Zaandijk Zaanse Schans te ontwikkelen als buitenpoort. Het natuurgebied Guisveld ligt direct naast station Wormerveer. Ook het natuurgebied Wormer- en Jisperveld staat bekend als een plek waar veel waterrecreatie plaatsvindt en station Zaandijk Zaanse Schans trekt nu al vele toeristen voor de molens en musea, maar kan beter ingericht worden om toeristen logischer naar de Zaanse Schans te leiden. Station Bussum-Zuid trekt wandelaars die de Bussumerheide bezoeken.

Pilot Santpoort Noord

Om te onderzoeken hoe stations het beste ingericht kunnen worden als buitenpoort is in 2019 een pilot gestart met station Santpoort Noord. Deze pilot was een samenwerking van provincie Noord-Holland, NS, ProRail, Metropoolregio Amsterdam, gemeente Velsen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Station Santpoort Noord geeft toegang tot natuurgebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland en werd tijdelijk aantrekkelijker ingericht met natuurbeelden op het perron en in de voetgangerstunnels. Ook werd een nieuwe route naar het Nationaal Park Zuid-Kennemerland gemaakt en stonden buiten informatiepanelen met daarop de bezienswaardigheden en recreatieve routes in de directe omgeving. De ervaring die is opgedaan tijdens deze pilot is verwerkt in het handboek Buitenpoorten.

Santpoort
(Station Santpoort-Noord)

OV-knooppunten

Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Lees meer over het Programma OV-knooppunten.