’t Meertje Schoorl winnaar Gouden Roerdomp

(21 september 2020)

De winnaar van de Gouden Roerdomp 2020 is ’t Meertje in Schoorl-Oost van initiatiefnemer Arno de Lange.

Uit handen van gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) ontving de winnaar voor zijn initiatief een geldprijs van 2.500 euro. Ook krijgt De Lange extra begeleiding om zijn project waar te maken.

“’t Meertje draagt in potentie ècht bij aan de lokale biodiversiteit, het landschap èn aan het betrekken van de naastgelegen bewoners”, staat in het juryrapport te lezen. De Lange omschrijft zijn initiatief als ‘wijkgericht, natuurinclusief en recreatief’. Het nu nog verwaarloosde meertje heeft volgens hem de potentie om uit te bloeien tot een aantrekkelijk gebied voor alle omwonenden. De Lange: “’t Meertje ligt uniek: via veilige fiets- en wandelpaden kunnen bewoners uit 3 wijken Groetincke, plan Bovenweg en omgeving en ’t Geesje naar ‘t Meertje komen.”

Er is nog flink wat voor nodig om het gebied bij ’t Meertje op te knappen. Voor ’t Meertje zelf zijn baggerwerkzaamheden nodig en de oevers moeten worden uitgegraven. De Lange: “Dat is goed voor de biodiversiteit, omdat orchideeën, bijen, vlinders, libellen en amfibieën zich er daardoor thuis voelen.” Daarnaast zorgt ecologisch beheer van het grasland voor een bloemrijker stuk groen. En om er een ontmoetingsplek van te maken, wil De Lange een strandje en 2 steigers aanleggen.

Groen Kapitaal

De prijs is onderdeel van netwerkplatform Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland. Die streeft ernaar de biodiversiteit in de provincie te vergroten door groene initiatieven met elkaar te verbinden. “Dit project is weer een geweldig voorbeeld van wat vrijwilligers in onze provincie doen voor de natuur in Noord-Holland”, zegt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). “Door de omliggende buurten te betrekken bij dit project, komen er ook nog eens meer mensen in aanraking met natuur dichtbij hun huis.”

Ook de jury was onder de indruk van de ideeën die voor ’t Meertje zijn gemaakt en werd enthousiast door de boodschap. “Het verhaal is heel goed verteld, waardoor de buurt ook is meegenomen. Het is een mooi voorbeeld van een Groene Gezonde Leefomgeving en brengt de natuur dichter bij de mensen.” De jury bestaat uit Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting, Tetje Falentijn van LandschappenNL, (snel)dichter en ‘dakboer’ op het groene dak van een zorginstelling Jacob Spaander en Aster van Tilburg van Crowdfunding voor natuur.

Gouden Roerdomp

Week van het Groene Kapitaal

Met de uitreiking van de Gouden Roerdomp start de Week van het Groene Kapitaal. Geïnteresseerden in biodiversiteit, natuur en netwerken kunnen zich deze hele week aanmelden voor veel online en offline activiteiten en workshops.

Aanmelden kan via deze website.