Aanpassing Natuurnetwerk leidt tot meer kwaliteit

(02 april 2021)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft er zo’n 150 hectare kansrijke natuur bij. Op verschillende locaties zijn percelen binnen het Natuurnetwerk gehaald en locaties met minder natuurwaarde zijn buiten het NNN gezet.

Na advies van terreinbeherende organisaties, LTO en de betrokken Provinciale Statencommissie is het plan met enkele wijzigingen vastgesteld. Het netwerk groeit daarmee niet in omvang, maar wel in kwaliteit en is sneller af te ronden. De herbegrenzing is onderdeel van het plan om het Natuurnetwerk in 2027 af te ronden. 

De provincie krijgt elk jaar verzoeken voor grenswijzigingen van het Natuurnetwerk. Een deel van de huidige verzoeken zijn zienswijzen op het Natuurbeheerplan 2020 en de Omgevingsverordening NH2020. Anderen verzoeken zijn rechtstreeks binnengekomen bij het Regiebureau NNN. Daarvoor staat een meldformulier op de website van de provincie. 

Natuurnetwerk aanpassing

Verschillen

De verzoeken tot grenswijziging komen van particulieren, terreinbeheerders en overheden. De omvang van de locaties varieert van tientallen meters eraf (bijvoorbeeld bij de Mooie Nel in Haarlemmerliede) vanwege mindere natuurkwaliteit tot tientallen hectares erbij van gebieden die grenzen aan natuurgebieden als de Uithoornse polder. 

Niet alle verzoeken zijn in een keer af te handelen. Bijvoorbeeld omdat er een gebiedsproces in de streek loopt of gaat lopen. Er is nu over 75 aanvragen besloten en er staan nog zo’n 100 aanvragen in de wacht. Een deel wordt het komende half jaar afgerond, een andere deel wacht op de gebiedsaanpak van de provincie.

Uitgangspunten

Het NNN beschermt natuur die waardevol is voor mens, plant en dier. De grenzen van het Natuurnetwerk zijn al in 1990 ingetekend. Sinds die tijd is veel veranderd. De grenzen worden daarom regelmatig tegen het licht gehouden, waarbij de uitgangspunten gelijk zijn gebleven. Begrenzen en ontgrenzen is afhankelijk van ecologische redenen, voor een kleinschalige ontwikkeling of ter compensatie van andere ontwikkelingen. Is het ecologisch onwenselijk, dan wordt over het algemeen niet overgegaan tot herbegrenzing.

De aanvragers worden per brief geïnformeerd.