Commissie Provinciale Staten buigt zich over stikstofstrategie

(16 april 2021)

In de vergadering van de Provinciale Statencommissie Natuur, Landschap en Gezondheid staat vandaag de Noord-Hollandse stikstofstrategie op de agenda.

De commissieleden wordt gevraagd om vast te stellen hoeveel minder stikstof er moet neerslaan op de verschillende Noord-Hollandse natuurgebieden. Vorige maand stelden Gedeputeerde Staten deze doelen al vast. 

Voor de gestelde doelen is ook uitgerekend hoeveel elke sector zoals de landbouw, scheepvaart en industrie moet bijdragen aan de afname van stikstofneerslag. Het document met de doelen per natuurgebied is hier te lezen. De commissievergadering is hier vanaf ongeveer 14.15 uur te volgen.

Stikstof

In 12 van de 19 gebieden heeft de waardevolle natuur extra last van de neerslag van stikstof, afkomstig van bijvoorbeeld de landbouw, industrie en verkeer. Er mag hier geen stikstof meer bijkomen. Dit betekent dat niet alleen de natuur, maar ook de woningbouw en het bedrijfsleven in die regio’s onder druk staat. 

De provincie wil de stikstofuitstoot aanpakken bij de bron door samen met de belanghebbenden en sectoren te werken aan oplossingen. Vermindering van de stikstofuitstoot maakt de natuur weer gezonder en zorgt er ook voor dat er ruimte komt voor andere activiteiten, zoals het bouwen van woningen, (duurzame) landbouw, de aanleg van wegen en verduurzaming van de industrie.