Gemeenten maken voorstel voor besteding € 4 miljoen noodfonds cultuur

(21 april 2021)

De provincie Noord-Holland heeft gemeenten gevraagd een voorstel te maken voor de besteding van ruim € 4 miljoen uit het noodfonds cultuur.

Het bedrag dat verdeeld gaat worden is in 2020 overgebleven nadat 100 culturele instellingen een bijdrage kregen uit het provinciale noodfonds. In totaal was 10 miljoen euro beschikbaar. 

bibliotheek

In november 2020 kregen 37 gemeenten een bijdrage uit het noodfonds cultuur. De gemeenten hebben zelf ook 35% bijgedragen. Het geld is gebruikt om 100 culturele instellingen te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. 

Voor 2021 is nog een bedrag beschikbaar: Voor de regio Noord-Holland Noord € 391.531 (provincie € 254.495, gemeenten € 137.036). Voor de MRA resteert € 3.927.853 (provincie € 2.553.104, gemeenten € 1.374.749). Dit restantbudget wordt in 2021 ingezet als noodsteun voor de periode 1 januari – 1 juli 2021. 

De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de gemeenten in de MRA (exclusief Amsterdam) gaan een voorstel maken waarin zij aangeven welke culturele instellingen in aanmerking zouden moeten komen voor ondersteuning. De focus ligt hierbij op de vitale regionale culturele instellingen (zogenaamde categorie 1 instellingen). Het voorstel hiervoor is naar verwachting in juli 2021 klaar. Rond september 2021 is bekend hoe het geld verdeeld wordt. 

Motie 42: Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds 

De provincie Noord-Holland heeft naast het noodfonds Cultuur ook een economisch herstel-en duurzaamheidsfonds. In totaal is er € 100 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt onder andere ingezet om maatschappelijk vastgoed fysiek te verduurzamen maar ook wordt onderzocht hoe het fonds kan bijdragen aan het duurzaam versterken van de culturele sector in Noord-Holland.