Intensievere samenwerking provincie en gemeenten Gooi- en Vechtstreek

(14 april 2021)

De provincie Noord-Holland en de 7 gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek hebben gezamenlijk een strategische agenda opgesteld.

Doel van de strategische agenda is om helder te formuleren welke onderwerpen zowel voor de provincie als regiogemeenten urgent zijn. Door deze intensievere samenwerking moeten de doelen beter of eerder worden bereikt. Deze agenda omvat geen nieuw beleid, maar ligt in het verlengde van de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de regionale samenwerkingsagenda van Regio Gooi en Vechtstreek. Ook zijn de omstandigheden van deze coronatijd meegenomen.

De thema’s in de samenwerkingsagenda zijn:

  • Een economisch sterke regio Gooi en Vechtstreek
  • Netwerkontwikkeling voor een bereikbaar Gooi en Vechtstreek (knooppuntontwikkeling en ketenreis) 
  • Extra inzet op de veengebieden in de Vechtstreek 
  • Een gezonde Leefomgeving 

Aanleiding voor de agenda was de brief vanuit de regio voor de coalitieonderhandelingen van de provincie in 2019, waarin de gemeenten opriepen tot betere samenwerking. Dit past ook binnen de ingeslagen weg van de provincie om meer regionaal en gebiedsgericht te werken. 

De looptijd van deze agenda is tot halverwege 2023 wanneer de nieuwe Provinciale Statenverkiezingen zijn geweest en de provincie een nieuw coalitieakkoord heeft.