Minder stikstofneerslag op natuurgebied Wormer- en Jisperveld

(02 april 2021)

Met de aankoop van landbouwgrond in Starnmeer, slaat de provincie Noord-Holland meerdere vliegen in één klap. Stikstofneerslag op het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld neemt af en de dijkverzwaring in dit gebied kan doorgaan, omdat lokale agrariërs gecompenseerd kunnen worden in grond.

Aanleiding van de aankoop is de dijkversterking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in de polder Starnmeer. Om deze dijkversterking mogelijk te maken heeft HHNK ongeveer 11 hectare landbouwgrond nodig. Uit gesprekken met de lokale grondeigenaren bleek al snel dat de meeste agrariërs graag in grond gecompenseerd wilden worden.

Het melkveebedrijf in Starnmeer kon zich vanwege de ligging naast het beschermde Wormer- en Jisperveld niet ontwikkelen. De agrariër kocht daarom landbouwgronden en een boerderij in de gemeente Bergen. 

De provincie kocht naast het melkveebedrijf met 19 hectare landbouwgrond in de Starnmeer, ook de stikstofvergunning en 9 hectare landbouwgrond buiten de Starnmeer. De stikstofneerslag op het Europees beschermde natuurgebied Wormer- en Jisperveld vermindert daardoor met 5 mol per jaar. Ter vergelijking: de bouw van 10.000 woningen zorgt voor ongeveer 2 mol neerslag in de buurt van de bouwlocatie. In afwachting van verdere regelgeving en het regionaal registratiesysteem, kan een deel van de stikstof gebruikt worden voor nieuwe ontwikkelingen.

Stikstofneerslag

De grond wordt ingezet voor kavelruil waarbij het uiteindelijke doel is om de benodigde grond voor de dijkversterking te verwerven en tegelijkertijd compensatiegrond te bieden voor de lokale agrariërs. Ook wordt er gekeken naar agrarische structuurverbetering. Agrariërs kunnen dan gronden ruilen die dichterbij het bedrijf liggen, zodat versnippering van landbouwgrond afneemt.

Bestemmingswijziging

De bestemming op de gebouwen die op het erf van het voormalige melkveebedrijf staan wordt gewijzigd. In plaats van een agrarische bedrijfslocatie, wordt het mogelijk woningbouw te ontwikkelen. De 9 hectare landbouwgrond buiten de Starnmeer gebruikt de provincie als ruilgrond om op andere plekken het Natuurnetwerk Nederland af te maken.

Stikstof

Er mag in de Noord-Hollandse natuurgebieden geen stikstof meer bijkomen. Dit betekent dat niet alleen de natuur, maar ook de woningbouw en het bedrijfsleven in die regio’s onder druk staan. De provincie wil de stikstofuitstoot aanpakken bij de bron door samen met de belanghebbenden en sectoren te werken aan oplossingen. Vermindering van de stikstofuitstoot maakt de natuur weer gezonder en zorgt er ook voor dat er ruimte komt voor andere activiteiten, zoals het bouwen van woningen, (duurzame) landbouw, de aanleg van wegen en verduurzaming van de industrie.