Start werkzaamheden in de wijk Duin en Bosch

(08 april 2021)

In de woonwijk Duin en Bosch in Castricum zijn voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden op het voormalig ziekenhuisterrein. De provincie Noord-Holland begint half april met het opruimen van een bodemvervuiling.

Opruimen 

Op de locatie van het voormalige ziekenhuis is een verontreiniging aangetroffen. De verontreiniging is niet schadelijk voor de gezondheid maar moet wel worden opgeruimd omdat de vervuiling zich verder kan gaan verspreiden onder de grond. Het gaat om een zogenoemde VOCI-vervuiling in het grondwater: vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen. De vervuiling is ontstaan bij de werkzaamheden van de voormalige chemische wasserij van het ziekenhuis. 

Locatie bodemvervuiling

Start werkzaamheden

Tussen half april en eind april begint de provincie Noord-Holland met het opruimen. Eerst wordt 1 meter grond afgegraven rondom de voormalige wasserij, waar nu de tweedehands kledingwinkel is gevestigd. Daarna start op dezelfde plek het opruimen van de verontreiniging dieper in de bodem, met name via buizen onder de grond. Bewoners of ondernemers in de buurt zullen hier weinig van merken. 

Online spreekuur

De provincie Noord-Holland organiseert een online spreekuur over de werkzaamheden op donderdag 15 april tussen 10.00 en 13.30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen aan duinenbosch@noord-holland.nl, waarna contact wordt opgenomen over het gewenste tijdstip. Voor een goede afhandeling wordt verzocht de vragen mee mee te sturen bij de aanmelding.