Subsidie voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie

(14 april 2021)

Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen.

In 2021 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim € 7 miljoen beschikbaar. De provincie Noord-Holland beoordeelt de aanvragen expliciet op duurzaamheid.

De MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is 1 van de regelingen waarmee de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf ondersteunt en innovatie wil stimuleren. De regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse MKB-ondernemers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun project. Aanvragen kan vanaf 20 april 2021.

De provincie wil de verduurzaming van de economie versnellen en ondersteunt en stimuleert daarom duurzame innovatie. In 2021 is in totaal € 7 miljoen beschikbaar.  

Topsectoren 

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij een haalbaarheidsproject in voorbereiding op een Research & Development project gaan uitvoeren. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd passen binnen het Missiegedreven Innovatie en Topsectorenbeleid. Kijk voor een toelichting op: www.topsectoren.nl en Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

Aanvragen vanaf 20 april  

De regeling staat in het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Ondernemers kunnen tussen 20 april en 9 september 2021 een aanvraag indienen. 

Provincie ondersteunt ondernemers

Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van Investeringsgereedprogramma PIM, het versnellingsprogramma GO! –NH en het Innovatiefonds Noord-Holland. In een latere fase komen zij mogelijk ook in aanmerking voor ondersteuning van het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH)