Uitloop werkzaamheden aan rotondes HOV Aalsmeer-Schiphol Zuid (HOVASZ)

(09 april 2021)

De afronding van 3 rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer duurt 3 tot 4 weken langer dan eerder gepland.

Tijdens de werkzaamheden aan de rotondes is meer achtergelaten puin aangetroffen dan verwacht, waardoor er opruimwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Het gaat hier bijvoorbeeld om loze leidingen en achtergelaten brokstukken van vroegere werkzaamheden aan de weg en de grond. Vanwege het winterse weer in februari en het eerder moeten ruimen van vuil, stond de planning van de rotondes al onder druk. De extra opruimwerkzaamheden zorgen er nu voor dat er 3 tot 4 weken langer aan de rotondes gewerkt gaat worden. De rotonde bij de Ophelialaan is nu naar verwachting begin mei gereed en de rotondes bij de Dorpsstraat en Aalsmeerderbrug worden eind mei afgerond. 

Het opruimen van het aangetroffen puin heeft geen invloed op de uiteindelijke planning van HOVASZ. Door de uitloop van de werkzaamheden moet het verkeer wel langer gebruik blijven maken van de geldende omleidingsroutes. Het autoverkeer moet omrijden via de J.C. Mensinglaan en Stommeerweg. Voor fietsers geldt een omleiding via de parallelwegen van de Burgemeester Kasteleinweg. Vanwege de werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg wordt doorgaand verkeer en vrachtverkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn dringend verzocht om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201).

Het project HOVASZ

De nieuwe fietsonderdoorgang is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is onderdeel van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.