Wijziging verkeerssituatie Dorpsstraat en Aalsmeerderbrug en nachtelijke afsluiting

(20 april 2021)

De kruisingen van de Dorpsstraat en de Aalsmeerderbrug met de Burgemeester Kasteleinweg in de gemeente Aalsmeer worden omgebouwd tot rotondes.

Tot nu toe werd gewerkt aan het zuidelijke deel van de rotondes. Vanaf 23 april 2021 kan het verkeer over de zuidelijke kant rijden en start het werk aan de noordelijke helft van beide rotondes. Om de rijsituatie te veranderen is de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Fokkerweg en de Van Cleeffkade in de nacht van 22 op 23 april afgesloten van 20.00 uur tot 6.00 uur. De werkzaamheden aan de rotondes duren tot eind mei 2021.

In de periode van 23 april tot eind mei werkt de aannemer aan de noordelijke delen van de rotondes bij de Dorpsstraat en de Aalsmeerderbrug. De noordelijke aansluiting van de Dorpsstraat op de Burgemeester Kastelijnweg is afgesloten voor verkeer. Tegelijkertijd gaat de aansluiting aan de centrumzijde van de Dorpsstraat op de Burgemeester Kasteleinweg weer open. Ook bij de Aalsmeerderbrug kan het verkeer afkomstig uit Rijsenhout weer richting Aalsmeer. Vanuit Rijsenhout links afslaan naar Hoofddorp en vanuit de Dorpsstraat afslaan is niet mogelijk. Dit verkeer rijdt richting Uithoorn om vervolgens te keren op de tijdelijke rotonde bij de Van Cleeffkade. 

Nachtelijke afsluiting 22-23 april

In de nacht van 22 op 23 april 2021 is de weg tussen de Fokkerweg en de Van Cleeffkade afgesloten zodat de aannemer de rijbanen kan omzetten. De nachtelijke werkzaamheden zijn van 20.00 tot 6.00 uur. Er geldt deze nacht een omleiding via de N201. Het verkeer rijdt vanaf 23 april op de zuidelijke rijbaan zodat de werkzaamheden op de noordelijke rijbaan uitgevoerd kunnen worden. 

Omleidingen

Na 23 april rijdt verkeer tussen de Fokkerweg en de Van Cleeffkade in 2 richtingen op de zuidelijke rijbaan. Voor het doorgaande verkeer is een grootschalige omleidingsroute ingesteld. Dit verkeer wordt bij Hoofddorp en Uithoorn richting de N201omgeleid, in plaats van via de Burgemeester Kasteleinweg. 

omleidingsroute verkeer tijdens werkzaamheden rotondes Dorpsstraat en Aalsmeerderbrug tot eind mei

Voor fietsers geldt de huidige omleiding via de Lijnbaan en de Dorpstraat. Vanaf daar kunnen zij hun weg vervolgen naar de Aalsmeerderbrug. 

omleidingsroute fietsers tijdens werkzaamheden rotondes Dorpsstraat en Aalsmeerderbrug tot eind mei

Het project HOVASZ

De nieuwe fietsonderdoorgang is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is een onderdeel van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.