Rechter: Ontheffing biedt voldoende bescherming aan rugstreeppad en zandhagedis

(12 augustus 2021)

Op 12 augustus 2021 oordeelde de rechtbank Haarlem dat in de ontheffing voldoende rekening is gehouden met de rugstreeppad en de zandhagedis.

Voor de uitvoering van werkzaamheden op het circuit heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens de provincie Noord-Holland op 23 augustus 2019 een ontheffing in het kader van soortbescherming van de Wet natuurbescherming verleend. 

Het is een ontheffing van het verbod op het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en zandhagedis en het beschadigen van de voortplantingsplaatsen of rustplekken van deze beschermde soorten. Tegen deze ontheffing is door diverse milieuorganisaties bezwaar gemaakt.

Op 12 augustus 2021 oordeelde de rechtbank Haarlem dat in de ontheffing voldoende rekening is gehouden met de rugstreeppad en de zandhagedis.