Verkoop provinciale grond voor transformatorstation rond

(25 augustus 2021)

Netbeheerders Tennet en Liander kopen grond van de provincie aan de Aalsmeerderweg en Incheonweg in Rijsenhout.

Daarmee wordt de komst van een nieuw transformatorstation in de gemeente Haarlemmermeer mogelijk, om ook in de toekomst voldoende elektriciteit voor de omgeving te kunnen leveren en de overgang naar duurzame energie verder mogelijk te maken.

Gedeputeerde Esther Rommel (Grondzaken en Natuur): “Als provincie zorgen we ervoor dat het energienetwerk de toekomstige veranderingen aankan. De energietransitie, woningbouwplannen en een circulaire economie vragen steeds meer elektriciteit. Om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan, verkopen we deze gronden daarom aan Tennet en Liander. Op die manier versterken we tegelijk de economie in de regio.”

Zoektocht

Tennet en Liander zijn met de gemeente al lange tijd op zoek naar locaties voor nieuwe transformatorstations. De locatie aan de Incheonweg heeft de voorkeur voor een van de nieuwe transformatorstations die er moeten komen. De gemeenteraad is daarmee eind mei akkoord gegaan.

Bestemmingsplan wijzigen

Voordat het transformatorstation aan de Incheonweg kan worden gebouwd, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Naar verwachting komt het ontwerpbestemmingsplan na de zomer ter inzage te liggen. Het duurt nog tot 2025 voor een mogelijk nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen.