Voorbereiding nieuwe inrichting Anna’s Hoeve en Monnikenberg in Hilversum gestart

(31 augustus 2021)

De provincie Noord-Holland start in oktober met graafwerkzaamheden en het verwijderen van bomen voor de aanleg van grondwallen bij de nieuwe natuurbrug in Hilversum.

Dit is nodig om de gebundelde infrastructuur (spoorlijn, nieuwe HOV-busbaan en Verlegde weg over Anna’s Hoeve) af te schermen van het natuur- en recreatiegebied. Hierdoor ontstaat de rust die dieren nodig hebben om met vertrouwen de oversteek over de natuurbrug te maken. Na de aanleg worden de grondwallen weer beplant. 

De gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg krijgen het komende jaar een nieuwe inrichting. Hierdoor wordt de omgeving van de in aanbouw zijnde natuurbrug aantrekkelijker voor dieren waardoor zij de natuurverbinding optimaal gaan gebruiken. Tegelijkertijd zorgt de herinrichting ook voor verbetering van de recreatieve voorzieningen in het gebied.

Natuur in Hilversum

Voorbereidingen

De uitvoering van het project Voltooiing Groene schakel, waar deze werkzaamheden onder vallen, is in opdracht gegeven aan Van Oostrum Westbroek BV. Op dit moment bereidt de aannemer het werk voor en binnenkort starten de werkzaamheden buiten. 

Er lopen momenteel 2 beroepsprocedures tegen de uitvoering van een onderdeel van het project. Provincie Noord-Holland verwacht dat de gehele uitvoering niettemin vlot kan worden gestart. Het grootste deel van het project is dan nog voor de zomer van 2022 afgerond. Dit is gunstig voor de bewoners, recreanten en natuur.

Groene Schakel

De Groene Schakel verbindt de natuurgebieden in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug waardoor een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Hierdoor nemen de overlevingskansen voor plant- en diersoorten toe en ontstaat een duurzaam ecosysteem. Voor deze ‘groene zone’ zijn eerder een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over het spoor aangelegd. De nieuwe inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg maakt de Groene Schakel compleet.

Benieuwd naar het ontwerp? Op de website Voltooiing Groene Schakel staat het (interactief) ontwerp en een toelichting.