3 miljoen voor Noord-Hollandse Cultuurlening

(23 december 2021)

De provincie Noord-Holland stelt €3.000.000,- beschikbaar voor leningen aan de culturele- en erfgoedsector.

De lening kan gebruikt worden voor het opstarten van nieuwe producties. Nieuwe programma’s en projecten dragen bij aan een gezonde exploitatie. Dit heeft een positief effect op bijvoorbeeld werkgelegenheid, omzet en bedrijvigheid. 

De kunst- en cultuursector is hard geraakt door de coronacrisis. De huidige steunpakketten hebben ervoor gezorgd dat het culturele veld voor een groot deel nog actief is, maar zonder extra ondersteuning op de langere termijn is duurzaam herstel problematisch.

De provincie Noord-Holland vindt een robuuste, kwalitatief goede, diverse en inclusieve culturele sector belangrijk. De provincie wil daarom, in samenwerking met gemeenten en de culturele sector, een samenhangend pakket aan maatregelen inzetten. Instellingen kunnen nu al een beroep doen op Cultuurherstel, een coachings-/adviestraject waarbij een externe professional culturele instellingen adviseert bij het vernieuwen of herzien van het businessmodel. 

De Noord-Hollandse ondersteuning wordt in 2022 aangevuld: 

Vanaf 1 januari 2022 is er de Noord-Hollandse Cultuurlening: organisaties in de culturele, creatieve en erfgoedsector in Noord-Holland kunnen onder gunstige voorwaarden leningen ontvangen voor het opstarten van nieuwe producties, programma’s en projecten. Het bedrag van de lening varieert tussen €10.000 - €250.000. De lening is beschikbaar van 1 januari 2022 t/m 31 december 2024. Het verstrekken van de leningen wordt uitgevoerd door Cultuur+Ondernemen. Aanvragers krijgen advies en begeleiding. Begin januari vind je meer informatie op www.cultuur-ondernemen.nl.

In het voorjaar 2022 maakt de provincie het ondersteuningspakket compleet met een subsidieregeling voor stimulering van innovatieve activiteiten/projecten/technieken én een subsidieregeling waarbij de focus ligt op (boven-/cross-)sectorale samenwerking. 

Economisch Herstel en duurzaamheidsfonds

De Noord-Hollandse Cultuurlening komt voort uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om de economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland als gevolg van de uitbraak van het coronavirus te verzachten en dit te combineren met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 
 

Uitgelicht