Boomveiligheidscontrole: kap risicovolle bomen diverse locaties Alkmaar

(13 december 2021)

Recent vond de boomveiligheidscontrole in de regio Alkmaar plaats.

Zo zorgt de provincie Noord-Holland er samen met gebiedsaannemer BAM/Engie/Krinkels voor dat bomen geen risico’s (gaan) vormen voor de veiligheid van weggebruikers. Uit de boomveiligheidscontrole zijn op verschillende locaties in de regio Alkmaar bomen naar voren gekomen, die afgestorven, ziek of beschadigd zijn. Die bomen zijn aan het einde van hun levensduur, scheef gegroeid of ze zijn aangetast door bijvoorbeeld de wilgenhoutrups, de honingzwam of door eerdere stormschade. Vanwege de veiligheid worden deze bomen weggehaald in de periode tussen half december 2021 en half februari 2022.

Nieuwe bomen terug

Voor de bomen die weggehaald worden plaatst de aannemer volgens de wet-en regelgeving op een later moment nieuwe bomen terug.  

Weinig hinder verwacht

Om de veiligheid van weggebruikers te borgen, worden deze bomen in de periode van half december 2021 tot half februari 2022 gekapt. Dat gebeurt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur (buiten de spits). Het gaat om de volgende wegen: N511, N510, N508, N504, N243, N242 N243 en N194. De hinder voor weggebruikers is minimaal. Het verkeer kan eventueel te maken krijgen met een korte verkeersstop. Er zijn dan verkeersregelaars aanwezig. 

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen op de regionale Facebookpagina @AlkmaarNH.
 

Uitgelicht