Cultuurmonitor MRA nu online

(06 december 2021)

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) biedt een schat aan culturele voorzieningen waarmee de regio jaarlijks inwoners en bezoekers uit binnen- en buitenland aantrekt.

De cultuurmonitor beschrijft de staat van cultuur in 2019 in 7 deelregio’s binnen de MRA. De thema’s die aan bod komen zijn: erfgoed, film, letteren, beeldende kunst en podiumkunsten. De data geven inzicht in de situatie voordat de coronacrisis uitbrak en kunnen worden gebruikt om te monitoren wat de gevolgen zijn van de corona-pandemie voor de culturele sector.  

De Metropool Regio Amsterdam kent een rijk cultureel aanbod, dit aanbod is echter niet altijd gelijk verspreid over de verschillende deelregio’s. In de vorm van een actieprogramma wordt in MRA-verband gewerkt aan het bevorderen van de cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren. Hierbij wordt gekeken naar het bevorderen van samenwerking, zichtbaarheid en toegankelijkheid, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte en duurzaamheid en erfgoed.

Cultuurmonitor MRA nu online

De Metropoolregio Amsterdam is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Deze cultuurmonitor is het resultaat van een samenwerking tussen de Boekmanstichting en Atlas Research, en is gefinancierd door de provincie Noord-Holland.
 

Uitgelicht