Esther Zijl nieuwe directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN

(24 december 2021)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) heeft Esther Zijl benoemd als nieuwe directeur van het ontwikkelingsbedrijf.

Zij volgt per 21 maart 2022 Thijs Pennink op, omdat hij per 1 januari met pensioen gaat. In de tussenliggende periode neemt Gerrit Valk, oud-commissaris van NHN, tijdelijk de functie van directeur waar.

Esther Zijl is sinds 10 jaar directeur-bestuurder van Stichting Forte Kinderopvang. Ze heeft vanuit deze rol een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kinderopvang in het bijzonder en het bedrijfsleven in Noord-Holland in het algemeen. Naast deze functie vervulde Zijl ook andere rollen, zoals lid van de Raad van Toezicht bij het ROC Kop NH. Tevens was zij trekker van de ambitietafel Onderwijs in de regio Alkmaar en wist zij via dit platform organisaties duurzaam aan elkaar te verbinden. Van huis uit is Esther Zijl bestuurskundige. Ze heeft ervaring in zowel de gemeentepolitiek als de landelijke politiek, bij ministeries.

Sterke regio

Over haar keuze voor Ontwikkelingsbedrijf NHN zegt Zijl: “Ik wil graag bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Noord-Holland Noord, het is een sterke regio met enorme potentie. Organisaties en bedrijven maken de regio aantrekkelijk om te wonen, werken en leren en dragen dus bij aan welzijn voor iedereen. Ontwikkelingsbedrijf NHN is bij uitstek een organisatie die daar vol op inzet. Ik zie er erg naar uit om de ambities van het Ontwikkelingsbedrijf verder te ontwikkelen en in te zetten op ondernemerschap en innovatie."