Gedeputeerde Zita Pels spreekt dank uit aan Anneke Been als programmadirecteur NZKG

(09 december 2021)

Na bijna 20 jaar leiding te hebben gegeven aan de gezamenlijke ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied, is Anneke Been een nieuwe richting op gegaan.

Als programmadirecteur gaf zij sturing aan het projectbureau Noordzeekanaalgebied en trok daarnaast voor de provincie ook projecten als Vaart in de Zaan, de nieuwe zeesluis en de energiehaven. In de IJmond bracht zij ook succesvol het programma IJmond Veelzijdig tot uitvoering. Zij zal zich de komende tijd namens de provincie Noord-Holland allereerst gaan richten op de toekomstige vormgeving van Recreatie Noord-Holland.

"Bijna 20 jaar heb ik met ongelooflijk veel plezier in het Noordzeekanaalgebied gewerkt", aldus Anneke. "In deze jaren heb ik met veel inspiratie samengewerkt met de medewerkers, bestuurders, medewerkers van gemeenten, Rijk en provincie en het bedrijfsleven, zowel uit de regio als op nationaal niveau. Ik weet nu al dat ik dit werk en iedereen die daarbij betrokken is, ontzettend ga missen. Het Noordzeekanaalgebied is in mijn DNA gaan zitten."

Noordzeekanaalgebied

Zita Pels, portefeuillehouder Havens NKZG en voorzitter van het Stichtingsbestuur en het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied: "De leden zijn Anneke dankbaar voor haar jarenlange inzet en toewijding. Als programmadirecteur was ze zonder overdrijven ‘het boegbeeld’. Anneke heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied. De samenwerking in het gebied is mede door haar inzet klaar voor de volgende fase."

Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied is een dynamisch gebied dat voor een grote uitdaging staat. Industrie, logistiek, energietransitie, wonen, water en groen hebben allemaal ruimte nodig. Daarbij spelen milieu en gezondheid een grote rol. Hierover moeten keuzes gemaakt worden. De functie van programmadirecteur wordt waargenomen door Lousanne Kaal.