Provincie Noord-Holland helpt dieren veilig oversteken

(08 december 2021)

Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 80 verschillende doorgangen voor dieren. Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft de Wageningen Universiteit onderzocht waar nog meer veilige oversteekplekken moeten komen. De provincie houdt daar voortaan in de plannen voor werk aan haar wegen rekening mee.

9 februari bespreekt Edgar van der Grift, ecoloog en onderzoeker van de Wageningen Universiteit, het onderzoeksrapport (pdf, 64 MB) in pakhuis de Zwijger. Hij licht toe waar kansen liggen voor veilige oversteekplekken, voor welke dieren en waarom. De provincie staat klaar voor mens en dier en blijft zoeken naar slimme verbeteringen voor hun leefomgeving. Gedeputeerde Jeroen Olthof geeft aan: “De adviezen van Wageningen helpen ons de beste maatregel op de juiste plek te nemen. Zo gaan we niet alleen bewust met de natuur om, maar ook met ons geld.”

Provincie Noord-Holland helpt dieren veilig oversteken

Kansrijke oplossingen voor veilige oversteekplaats

Door natuurgebieden te verbinden, ontstaan grotere leefgebieden. De kansen voor dieren om zich te verspreiden en vermenigvuldigen nemen daarmee toe. Dit versterkt de biodiversiteit. In de provincie liggen op 68 plaatsen nog mogelijkheden om dieren een veiliger doorgang te bieden. De meest kansrijke oplossingen zijn de aanleg van kleine faunatunnels en ecoduikers. Op het onderstaande kaartje is terug te zien waar de meeste winst is te behalen voor dieren zoals de das of de ree. In de komende 6 jaar zijn er op veel provinciale wegen werkzaamheden gepland. In de voorbereiding van die projecten wordt rekening gehouden met deze mogelijke oversteekplaatsen. 

Beter natuurnetwerk door samenwerking

De provincie Noord-Holland werkt samen met partners en inwoners aan het versterken, beschermen en verbinden van de natuur. Bekijk ook de video over Natuurverbinding Naardermeer - Ankeveen over een aangelegde natuurverbinding die door een goede samenwerking tot stand is gekomen.

Uitgelicht