Provincie brengt brede welvaart Noord-Holland in beeld

(02 december 2021)

Om uiteenlopende vragen over de welvaart in Noord-Holland te beantwoorden heeft de provincie de Brede Basismonitor Noord-Holland ontwikkeld.

De Brede Basismonitor Noord-Holland geeft een overzicht van economische, sociale, ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen in de provincie. Hoe ontwikkelt de brede welvaart in Noord-Holland? Hoe staat het met de kwaliteit van leven? De natuur in de provincie? Of de gezondheid van de inwoners? 

Gedeputeerde Zita Pels: “Welvaart wordt soms verward met alleen economische groei. Als provincie geloven wij dat het over veel meer gaat dan dat, we werken immers aan een duurzaam en leefbaar Noord-Holland. Wij wilden ook graag kunnen inzien hoe het in Noord-Holland gaat met de Sustainable Development Goals van de VN. Door alle losse landelijke en provinciale onderzoeken te bundelen in deze monitor, wordt het eenvoudiger om ontwikkelingen in de Noord-Hollandse samenleving te signaleren. Het geeft ons handvatten om onze activiteiten aan te passen als dat nodig blijkt.”

De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn zeventien doelen die van de wereld een betere plek maken in 2030. De doelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Provinciale vertaling van brede welvaart

Sinds 2018 brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks de landelijke Monitor Brede Welvaart uit. Brede welvaart is een manier om de stand van de samenleving en de kwaliteit van leven te bekijken. Voorheen gebeurde dit vooral op basis van traditionele indicatoren, zoals het bruto binnenlands product (BBP). Om de brede welvaart in provincies en regio’s in kaart te brengen, heeft het CBS eind 2020 de Regionale Monitor Brede Welvaart ontwikkeld. De provincie Noord-Holland heeft deze monitor verder verdiept en aangevuld met eigen provinciale opgaven en omstandigheden zoals natuur en bereikbaarheid. 

CirkelBekijk hier de monitor

Duurzame groei

De Provincie ververst de Brede Basismonitor NH jaarlijks. Dit gebeurt met data die de provincie zelf verzamelt en met data uit landelijke openbare bronnen zoals van het CBS, RIVM en het PBL. Deze update vindt ieder jaar plaats voor de algemene beschouwingen van de provinciale begroting. Ook de monitor zelf groeit de komende jaren verder. “De ontwikkelingen in data en monitoring gaan ontzettend snel. Daarnaast zijn er onderwerpen, zoals circulariteit en inkomensongelijkheid die in de huidige versie nog missen. De monitor wordt continu verbeterd en doorontwikkeld om aan te blijven sluiten bij de wensen die in de provincie leven” aldus gedeputeerde Zita Pels.

Monitor geeft een evenwichtig beeld

Over het algemeen staat Noord-Holland er voor de meeste thema’s goed voor en is er vaak een verbetering ten opzichte van vorige jaren te zien. Noord-Holland werd en wordt economisch hard getroffen als gevolg van de coronapandemie, maar heeft een goed herstellend vermogen. Op het gebied van de thema’s Gezondheid, Bereikbaarheid en Welzijn scoort Noord-Holland over het algemeen beter dan de rest van Nederland. Aandachtspunten liggen bij de thema’s Ruimte & Wonen, Natuur en Klimaat. Zo is het woningtekort gemiddeld hoog en neemt de betaalbaarheid van woningen af. De lagere scores bij het thema Natuur komen onder meer door de dalende biodiversiteit. Ook blijft het aanbod van natuur achter t.o.v. de groei van het aantal inwoners. Bij het thema Klimaat zijn de CO2-uitstoot en het energieverbruik de belangrijkste aandachtspunten. 

Zelf een kijkje nemen?

De Brede Basismonitor Noord-Holland is vanaf vandaag hier te vinden. De monitor is ontwikkeld met hulp van het onderzoeksbureau PON & Telos. 

Uitgelicht