Samenwerking voor het netwerk van eNoses gaat door

(23 december 2021)

Gedeputeerde Jeroen Olthof heeft op 22 december 2021 namens de provincie Noord-Holland een handtekening gezet onder een nieuw convenant voor het eNose-netwerk.

In het convenant staat de samenwerking tussen de provincie, Port of Amsterdam en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschreven. Het netwerk van de digitale neuzen, dat geur en gassen ‘ruikt’ en monitort, blijft daarmee in elk geval tot 2026 actief.

Een ruikend meetinstrument

Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren. Als er een grote hoeveelheid van een geur aanwezig is, dan signaleert deze digitale neus dat. Door deze signaleringen, ingediende klachten door inwoners en aanvullende informatie te combineren, kan de bron van de geur ontdekt worden. Als de bron eenmaal ontdekt is, gaat de provincie op zoek naar een oplossing.

Samenwerking voor het netwerk van eNoses gaat door

Hinder tegengaan

De eNoses worden sinds 2015 breed ingezet om geur en gassen op te sporen en hinder voor inwoners zoveel mogelijk tegen te gaan. Het netwerk van eNoses is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het toezicht op het verbod op varend ontgassen. Zodra de sensoren ontgassingen opmerken, geven zij dit door aan de handhavende partijen zoals de milieupolitie en de inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT). 

Aanpakken bij de bron

Het netwerk is daarnaast belangrijk in het opsporen van bronnen van geurhinder. Dit speelt vooral in de IJmondregio en het Westelijk Havengebied, waar geurhinder een probleem vormt voor omwonenden. Dankzij de eNoses kunnen we de geurhinder sneller herkennen, monitoren en bij de bron aanpakken. Dit doet de provincie door bijvoorbeeld extra regels op te stellen of vergunningen aan te scherpen.

Meer weten?

Meer informatie over geur en het eNose-netwerk in de provincie Noord-Holland is te vinden op de webpagina Geur
 

Uitgelicht