Technasium 3 ontwerpt een voedselbos

(16 december 2021)

Leerlingen van de 3e klas Technasium van het Keizer Karel College Amstelveen werden met een scholierenchallenge uitgedaagd om een voedselbos te ontwerpen.

In opdracht van de provincie Noord-Holland gingen de scholieren als landschapsarchitecten en ruimtelijke planners aan de slag met het landschap van de toekomst. Tijdens dit creatieve proces moesten ze rekening houden met bestemmingsplannen, mogelijkheden voor de omgeving en het combineren van verschillende vakken zoals aardrijkskunde en biologie.

Eindpresentatie

Nadat de opdrachtgevers de presentaties van 21 groepjes hadden gezien, werd er van alle 3 de klassen één groepje gekozen dat zijn voedselbos aan gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) mocht presenteren. Esther Rommel was onder de indruk van de presentaties. “De leerlingen hebben mooie ontwerpen gemaakt en leuke ideeën bedacht zoals het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud, vissen kweken in de vijver en een voedselbos met als thema de Spaanse keuken. Er kon er maar één de beste zijn. En dit jaar was dat team 6 van klas 3T3, met Anita Oranghi, Famke Voogt, Imke Duijsens en Nienke Nugteren. Met een mooie maquette en vrolijke vlog wisten zij de winst te behalen. Zij ontvangen ieder een tomatenplantje voor in de keuken, en krijgen de kans om hun voedselbos aan de Amstelveense wethouder Floor Gordon (Natuur) te presenteren." 

Klik op de afbeelding om de vlog te starten

Kick-off

Op 29 september is het project live van start gegaan op het Keizer Karel College in Amstelveen. Na uitleg in de klas over wat voedselbossen zijn en hoe bestemmingsplannen werken, gingen de leerlingen zelf op pad. Aan de hand van een speurtocht langs verschillende locaties kregen ze een beter idee over eetbare planten, bestemmingen en landbouw. Op deze manier maakten ze op een leuke manier kennis met het concept voedselbossen, en konden ze een gevoel krijgen waar ze wilden beginnen met hun project. 

Aan de slag

Daarna gingen de scholieren zelf aan de slag. Met de nodige kennis en een opdrachtenboekje hadden de leerlingen zelf de keuze hoe ze het project gingen aanpakken. Sommigen begonnen met het bestemmingsplan, terwijl anderen meteen in het ontwerpen van het voedselbos doken. Enkele groepjes besloten eerst een bodemonderzoek te verrichten om aan de hand van de pH-waarde de plantenkeuze te bepalen. De leerlingen hebben verschillende locaties in Amstelveen gebruikt voor hun ontwerp, maar er helaas nog geen gevonden waarbij het realiseren van een voedselbos ook daadwerkelijk is toegestaan onder het huidige bestemmingsplan. 

Het ontwerp

Met behulp van schetsen en computerprogramma’s maakten de leerlingen vervolgens vlekkenplannen en ontwerpen. Sommigen gingen zelfs zo ver om maquettes te maken, die er stuk voor stuk prachtig uitzagen. En een heel creatief groepje creëerde in het computerspel Minecraft zijn complete voedselbos. Elk groepje had goed nagedacht over wat voor verschillende soorten voedsel hun bos moest produceren. Fruitbomen, bessenstruiken en paddenstoelen waren dan ook volop terug te vinden in de ontwerpen. Sommige groepjes dachten ook na over voedselketens en stikstofketens. Toch was elk ontwerp weer anders. Zo waren er ontwerpen met vijvers, heuvels, bankjes, en zelfs één met een uitkijktoren. 

Maquette van het voedselbos 

Ervaring

De scholierenchallenge is een onderdeel van het Scholierenprogramma Baas van Noord-Holland. Met dit programma wil de provincie zoveel mogelijk jongeren bereiken en hen kennis laten maken met politiek en het werk van de provincie. Door de scholieren op deze manier uit te dagen, leren ze in korte tijd veel over het belang van biodiversiteit, alternatieve landbouwmethoden, voedsel en ruimtelijke ordening. De leerlingen vonden het zelf ook een heel leuk project. Met voor sommigen als leukste onderdeel onderzoek doen, maar voor de meerderheid toch echt het ontwerpproces. 

Uitgelicht