Uittreding Goois Natuurreservaat vrijwel voltooid

(01 december 2021)

De provincie en de colleges van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren hebben een akkoord over de uittreding van Noord-Holland uit het Goois Natuurreservaat. De provincie betaalt 16 miljoen euro voor de uittreding. Ook blijft ze in de toekomst investeren in de Gooise natuur.

Het bedrag van 16 miljoen euro is gebaseerd op de afspraak dat de Gooise gemeenten gedurende 25 jaar de gemiddelde bijdrage van de provincie van de laatste jaren kunnen opvangen met rentebaten over deze uittredingssom.

Het Goois Natuurreservaat is een natuurgebied van bijna 3.000 hectare dat ligt tussen Huizen en Hollandsche Rading. De provincie is sinds de oprichting in 1932 deelnemer aan de stichting die dit gebied beheert. Die rol ging de laatste jaren echter knellen. 

Noord-Holland verleende ook subsidies aan het Goois Natuurreservaat en beoordeelde de vergunningaanvragen. Die combinatie veroorzaakte een ‘dubbele pet’ die niet gewenst was. Daarnaast was het niet meer uit te leggen dat het Goois Natuurreservaat als uitzondering een bijdrage in het exploitatietekort kreeg. Andere natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer ontvingen die niet. 

Nauw betrokken

Gedeputeerde Esther Rommel: “We zijn blij dat we er met alle partijen goed uit zijn gekomen. Ondanks de uittreding van de provincie blijven we uiteraard nauw betrokken bij de natuur en recreatie in het Gooi. We hebben met elkaar een uitvoeringsagenda opgesteld om de natuur te beheren en versterken. Verder gaat er 1,4 miljoen euro naar het Goois Natuurreservaat uit het programma Natuur. Dit extra geld is bedoeld om natuur te herstellen dat lijdt onder een teveel aan stikstofuitstoot.”

In de nieuwe situatie wordt het Goois Natuurreservaat op dezelfde manier behandeld als een vergelijkbare natuurorganisatie. Ze kunnen alle subsidies aanvragen, zoals voor het natuurbeheer, voor natuurherstelmaatregelen, voor de afronding van het Natuurnetwerk Nederland en voor de ondersteuning van groene vrijwilligers. 

Vervolg

Voordat een overeenkomst kan worden getekend, zijn de raden van deze gemeenten en het Goois Natuurreservaat nog aan de beurt om hun wensen en bedenkingen te bespreken. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten spreken de komende weken over het voorgenomen besluit van de provincie. Daarna kan, begin volgend jaar, de handtekening onder de overeenkomst. 

Uitgelicht