Volgende stap ontwikkeling Westeinderscheg

(17 december 2021)

Het verbinden van natuur, water, cultureel erfgoed en recreatie in de Westeinderscheg gaat een nieuwe fase in.

Met de ondertekening van een convenant leggen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Uithoorn en het Hoogheemraadschap van Rijnland vast dat zij dit gebied samen gaan ontwikkelen.

De nieuwe Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. Het is de negende scheg van Amsterdam. Het gebied is momenteel versnipperd en incompleet, terwijl er kansen liggen op het gebied van water, natuur, recreatieve verbindingen en versterking van cultureel erfgoed. 

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Het afgelopen jaar hebben de bestuurders van de gemeenten en het Hoogheemraadschap en ik besproken hoe de toekomst van de Westeinderscheg er uit kan gaan zien. We zitten op één lijn. Met deze ondertekening verbinden we ons aan de ontwikkeling van dit mooie gebied. De eerstvolgende stap is het starten van projecten die we eenvoudig kunnen uitvoeren, zoals het plaatsen van routeborden en picknickbanken.”

Overzicht ondertekening convenant bestuurders Westeinderscheg2 570

Dit jaar startte de provincie een subsidieregeling vanuit het Investeringsbudget Landschapsversterking. Projecten die het landschap versterken en de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten verbeteren kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Inmiddels hebben 7 initiatieven dat gedaan. Momenteel worden deze aanvragen beoordeeld.

Vervolg

De samenwerkingspartners gaan nu verder met het opstellen van een uitvoeringsprogramma Westeinderscheg. Daarin worden concrete projecten benoemd. Ook stelt de provincie volgend jaar weer subsidie beschikbaar voor landschapsontwikkeling. In de tweede helft van 2022 start de uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma. Het resultaat is een gebied waar inwoners uit de regio de rust kunnen opzoeken. Daarnaast is de natuur versterkt en neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten weer toe. 

Uitgelicht