Werkzaamheden Anna’s Hoeve en Monnikenberg in volle gang

(27 december 2021)

De provincie Noord-Holland werkt sinds oktober 2021 aan de nieuwe inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg in Hilversum. Hierdoor wordt de natuur rond de nieuwgebouwde natuurbrug aantrekkelijker voor dier en mens.

Inmiddels is er veel werk verzet. Op de plekken waar we grondwallen en het bos-heidegebied maken, zijn bomen gekapt. Op delen waar straks heide moet ontwikkelen verwijderen we de bovenste grondlaag (plaggen). Ook leggen we verspreid over het gebied diverse poelen aan zodat dieren die van water houden van poel naar poel door het gebied kunnen bewegen. Op Monnikenberg zijn deze poelen inmiddels gereed.

Aan de kant van Monnikenberg zijn we druk bezig met het afgraven van de akker en een deel van het weiland. Dit is nodig om voor het Gooi zeldzame natte heide en schraalgrasland te laten ontwikkelen. De grond die beschikbaar komt wordt gebruikt bij de verdere opbouw van de grondwallen. Door de grondwallen zie en hoor je straks het spoor, de HOV-busbaan en de nieuwe weg over Anna’s Hoeve niet meer.

Begin 2022

In het eerste kwartaal van 2022 vindt het laatste grondwerk plaats en zijn de grondwallen gereed. Daarnaast passen wij een ondergrondse overstort bij de Mussenstraat en de speelvijver aan. Voor recreanten maken we begin 2022 een meanderend vlonderpad op Monnikenberg. In het voorjaar verspreiden we heidemaaisel zodat de ontwikkeling van natte en droge heide vlot op gang komt.  In het najaar worden de grondwallen beplant met laagblijvende bomen en struiken.

groene schakel v1 cms