Denk mee over de toekomst van recreatie in de Oostelijke Vechtplassen

(19 februari 2021)

Als je in het jaar 2030 een foto zou maken van de recreatiemogelijkheden in het prachtige Oostelijke Vechtplassen gebied, hoe ziet die foto er dan uit? En met welke acties zorgen we ervoor dat deze foto in 2030 ook echt werkelijkheid is?

Daar gaan de partners van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen de komende maanden met elkaar aan werken in het project ‘Recreatie Oostelijke Vechtplassen 2030’. Sámen met de inwoners, bezoekers en ondernemers van het gebied. 

Projectleider Nanette Elfring: "Samen met het Bureau Buhrs en illustrator Sander de Knegt gaan we de komende tijd eerst werken aan een toekomstbeeld voor de recreatie in het Oostelijke Vechtplassengebied. Het is een hele leuke en effectieve manier van werken. Je kunt natuurlijk opschrijven hoe het gebied er in 2030 uit moet zien, welke vormen van recreatie er dan zijn en welke recreanten er naar het gebied komen. Maar door het in beeld te brengen, komt het voor iedereen pas echt tot leven." 

Fietsers OVP rust

Met een enquête en drie interactieve bijeenkomsten wordt geïnventariseerd hoe alle partijen die van het gebied gebruik maken, aankijken tegen de recreatiesector. "Juist de overeenkomsten in de visie van al die partijen, vormen straks de basis voor het toekomstbeeld dat we gaan creëren en voor de verdere uitwerking van de concrete acties. Dat is een mooi en positief uitgangspunt", aldus Nanette Elfring. 

Het toekomstbeeld is naar verwachting in april gereed. Vanuit dit beeld wordt vervolgens een strategie en een agenda met concrete acties ontwikkeld om het toekomstbeeld ook werkelijkheid te laten worden.

Denk mee en vul de enquête in!

Hoe kijkt u aan tegen de recreatie in de Oostelijke Vechtplassen? Wat is er goed en wat kan verbeterd? Zijn er dingen die u mist? Of juist dingen die absoluut niet mogen verdwijnen? Hoe moet het gebied er wat u betreft in 2030 uitzien? Laat het ons weten door hier de enquête in te vullen. Dit kost u ongeveer 5 minuten en de resultaten van de enquête worden vanzelfsprekend anoniem verwerkt.

‘Recreatie Oostelijke Vechtplassen 2030’ is een van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, werken samen aan ruim 25 projecten die het landschap, de natuur, waterkwaliteit, openbare ruimte en de recreatiesector in dit unieke Natura 2000-gebied moeten verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl

Uitgelicht