Definitief Ontwerp voor Voltooiing Groene Schakel klaar

(23 februari 2021)

Het Definitief Ontwerp met daarin de nieuwe inrichting voor Anna’s Hoeve en Monnikenberg in Hilversum, is klaar.

Het gebied rond de faunatunnel en de natuurbrug wordt opnieuw ingericht zodat de natuur versterkt en de voorzieningen voor recreanten verbeteren. De aanpassingen zorgen er ook voor dat dieren via de nieuw aangelegde natuurbrug de verlegde weg bij Anna’s Hoeve, de nieuwe busbaan van HOV in ’t Gooi en het spoor veilig kunnen oversteken. De werkzaamheden beginnen dit najaar.

Meer

Door natuurgebieden in ‘t Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden ontstaat de zogenoemde Groene Schakel; een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied. Hiervoor is eerder een faunatunnel onder de A27 aangelegd en is een natuurbrug over het spoor Hilversum-Amersfoort in aanbouw. Door de natuur- en recreatieve voorzieningen op Anna’s Hoeve en Monnikenberg te versterken. wordt de Groene Schakel compleet gemaakt.

Ruimte voor natuur en recreatie 

De nieuwe inrichting bestaat uit afwisselende natuur als heide, bos, zanderige open ruimten, poelen en natuurvriendelijke oevers. Door het aanleggen van nieuwe wandelpaden door het gebied en de herinrichting van de speelvijver, versterken ook de recreatieve mogelijkheden van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De nieuwe wandelpaden bestaan voor een deel uit vlonders. In Anna’s Hoeve wordt hiermee het vertrouwde rondje rond de bergvijver behouden. In Monnikenberg maken de vlonders het mogelijk om volop van het nieuwe heidegebied te genieten. De Berg van Dudok krijgt aan weerszijden een nieuwe trap en het uitkijkpunt boven op de berg wordt opgeknapt. Nu het ontwerp klaar is, start de provincie met de voorbereiding van de uitvoering die naar verwachting nog dit najaar start. 

Benieuwd naar het nieuwe ontwerp? Op de website Voltooiing Groene Schakel staat het ontwerp, een interactief Definitief Ontwerp en een toelichting.