Werkzaamheden aan brug Ouderkerk weer van start

(03 februari 2021)

De brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel krijgt een herstart nu alle benodigde gronden voor het werk bijna zijn aangekocht.

De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 in Ouderkerk aan de Amstel. De huidige brug nadert het einde van zijn levensduur en wordt daarom vervangen door 2 nieuwe bruggen. Tevens worden de aansluitende wegen en fietspaden aangepast. 

Voorbereidende werkzaamheden

De aannemerscombinatie Brug Ouderkerk (BOK) is gestart met het aanbrengen van zand aan beide zijden van de Amstel en op het weiland naast Oranjestaete voor een nieuw parkeerterrein. Ook wordt binnenkort de verbindingsweg tussen de Amsteldijk Noord en de kruising van de N522/Oranjebaan met Amstelslag aangelegd.

Verkeer zoveel mogelijk langs de werkzaamheden

Halverwege 2021 kan de bouw van de nieuwe brug starten. Het verkeer op de N522 kan tijdens de werkzaamheden over de bestaande brug blijven rijden. De verwachting is dat deze nieuwe noordelijke brug medio 2022 gereed is. Daarna wordt het verkeer in beide richtingen (tijdelijk) overgezet naar de nieuwe brug. De aannemer sloopt dan de huidige brug en bouwt de tweede nieuwe brug op de plaats waar de huidige brug nu ligt. Op deze wijze kan het doorgaande wegverkeer tijdens het werk gebruik blijven maken van de N522.

Meer informatie

Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden, bekijk de website www.noord-holland.nl/brugouderkerk. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl

artist impression brug Ouderkerk