Subsidie voor veiligere wegen en betere fietspaden

(10 februari 2021)

Gemeenten en waterschappen in Noord-Holland kunnen sinds 1 februari subsidie aanvragen voor projecten die zorgen voor verkeersveiligere wegen of verbetering van regionale fietspadennetwerk.

Fietspad

In totaal is 14 miljoen euro beschikbaar in de subsidieregeling Kleine infrastructuur 2021.

  • De subsidie is beschikbaar voor projecten in de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar en omgeving, Zuid-Kennemerland-IJmond en de Gooi en Vechtstreek. De Vervoerregio Amsterdam heeft eigen regelingen. De provincie geeft subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op wegen en fietspaden. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor het aanleggen of verbeteren van belangrijke regionale fietspaden. 
     
  • Voor verbetering van de verkeersveiligheid zijn de principes achter Duurzaam Veilig leidend. Deze dragen bewezen bij aan het reduceren van ongevallen in het verkeer. Bij de beoordeling van ingediende projecten wordt vanaf dit jaar ook gelet op vermindering van CO2-uitstoot, hergebruik van materialen en het ontsnipperen van Noord-Hollandse natuur. Tot slot blijft het garanderen van de doorstroming van het openbaar busvervoer een randvoorwaarde in de subsidieregeling.