Vier weken vaarwegstremming door werkzaamheden bij Van Cleeffkade

(23 februari 2021)

Vanaf maandag 1 maart 2021 is de vaart bij de Van Cleeffkade/ Oostereinderweg in Aalsmeer gestremd voor vaarverkeer ter hoogte van de Van Cleeffkade.

In opdracht van de provincie Noord-Holland gaat aannemer Dura Vermeer in een periode van 4 weken onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de wateronderdoorgang onder de Burgemeester Kasteleinweg, ter hoogte van de Van Cleeffkade en de Stommeerkade. 

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is de vaarweg bij de Van Cleeffkade gestremd. Recreatievaart wordt voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden met bebording geattendeerd op de werkzaamheden. Voor de omgeving is er verder nauwelijks hinder door deze werkzaamheden.

artist impression rotonde bij Van Cleeffkade

Het project HOVASZ


Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.
Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.