Waterbuffels gaan natuur ontwikkelen in de Diemerscheg

(10 februari 2021)

In de Diemerscheg start dit voorjaar een pilot met begrazing door waterbuffels in het deel Waterlandtak-West nabij Muiden.

Onderzocht wordt of met natuurlijke begrazing de natuurdoelen kunnen worden behaald: het verbeteren van de natuurverbinding en het vergroten van de biodiversiteit. FREE Nature gaat de circa 8 dieren beheren. 

Leefgebied vergroten

De Waterlandtak-West is een voormalige snelweg, heringericht tot natuur. Het natte moerasgebied vormt de schakel tussen het Naardermeer en Waterland ten noorden van Amsterdam. De provincie Noord-Holland wil met deze nieuwe natuurverbinding het leefgebied van dieren vergroten. Het is de verwachting dat met name de otter en ringslang kunnen gaan profiteren van deze verbinding door het water.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Vorig jaar bezocht ik Noordwaard in de Biesbosch om te zien hoe waterbuffels dat gebied onderhouden. Heel interessant om deze buffels in te zetten voor het ontwikkelen en beheren van natte natuurgebieden. Materieel zoals grasmaaiers kunnen hier namelijk niet worden ingezet. Ik kijk uit naar de resultaten van de waterbuffels in de Diemerscheg.”

Natuurlijke bio-engineers

De dieren grazen de begroeiing weg en kunnen eenvoudig door het water zwemmen. Waterbuffels verplaatsen zich tussen eilandjes en maken onderweg nieuwe paden en poeltjes door de drassige gebieden. Daarmee houden ze de natte verbindingszone open voor andere dieren. De waterbuffels onderhouden dus niet alleen het gebied, ze zijn ook de bio-engineers die het gebied gaan vormgeven. 

Meer biodiversiteit 

Hoewel het er in Waterlandtak-West al groen uitziet, is de natuurwaarde nog niet erg hoog. Er is weinig variatie, omdat snelle groeiers (zoals wilgen) woekeren en dus de bijzondere planten geen kans krijgen. Waterbuffels houden de ongewenste planten kort, en maken zo ruimte. Een diversiteit aan planten kan gaan groeien en trekt vervolgens een diversiteit aan insecten aan, die weer van belang zijn als voedsel voor (jonge) vogels. Daarmee ontstaat een hele cirkel aan nieuw leven. 

De provincie hoopt dit voorjaar te gaan starten met de circa 8 waterbuffels. FREE Nature beheert en verzorgt de dieren. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten kunnen langs het natuurgebied excursies worden georganiseerd. Waterlandtak-West zelf is niet toegankelijk voor publiek. 

waterbuffels

Ondertekening

De provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer ondertekenden 10 februari 2021 de samenwerking van 5 jaar. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gebeurde online door Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap en Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland. 

Natuurontwikkeling Diemerscheg

Waterlandtak-West is onderdeel van het project Natuurontwikkeling Diemerscheg. De Diemerscheg is een groene verbindingszone ten oosten van Amsterdam, verspreid over Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties worden natuurverbindingen versterkt of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van zeldzame planten, kleine (water)zoogdieren en water- en moerasvogels. Het project draagt bij aan de voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een deel van de nieuwe natuur is compensatie voor de verbreding van de rijkswegen A1/A6 (Schiphol, Amsterdam en Almere). De provincie richt de gronden dusdanig in dat beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de gewenste natuurdoelen kunnen realiseren.