Corona-OverbruggingsLening verlengd, aanvragen weer mogelijk

(04 januari 2021)

De verlenging van de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve Mkb’ers is inmiddels een feit.

Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen vanaf 4 januari een aanvraag indienen. 

CoronaOverbruggingsLening

Overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en (innovatieve) Mkb’ers 

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en Mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. In totaal is er €300 miljoen beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op verzoek van EZK verstrekken de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen onder gunstige condities. In Noord-Holland is nog geen ROM actief. Aanvragen vanuit Noord-Holland worden in behandeling genomen door een team van financieringsprofessionals bij een samenwerkingsverband in provincie Noord-Holland.

Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september. Na beoordeling van alle aanvragen is er nog een bedrag van ruim €35 miljoen onbenut. Gezien het verloop het verloop van het economisch herstel en het resterende COL-budget heeft het kabinet besloten de regeling te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2021. 

De Rijksoverheid heeft 259 zogeheten Corona Overbruggingsleningen (COL) verstrekt aan innovatieve startups en scale-ups in Noord-Holland

Aanvragen mogelijk vanaf 4 januari 2021

De online aanvraagportal is weer open. Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen op de COL-regeling.

Toekenning COL in de praktijk

Hero Balancer uit Spanbroek heeft gebruik gemaakt van de eerste COL. Het bedrijf maakt een gebouwbeheersysteem in de cloud. Deze stuurt klimaatinstallaties aan zoals: ketels, luchtbehandelingskasten, warmtepompen en ventilatiesystemen. Ted Braakman, oprichter en Ceo van Hero Balancer: "Vrij snel na de eerste maatregelen mochten wij niet meer langskomen bij onze klanten om ons product te installeren. Dit zorgde voor een flinke impact op de omzet gezien wij pas factureren na installatie. Daarbij waren de contactpersonen (afdeling facilitair) bij onze klanten vooral bezig met het coronaproof maken van hun panden. Zodra dat mogelijk was hebben wij direct een aanvraag voor de COL gedaan. Wij waren namelijk sinds maart serieus bezig met het ophalen van vervolgfinanciering. Echter druppelden, logischerwijs na enkele weken na de lock-downs in heel Europa, mails binnen dat de fondsen en bedrijven waarmee wij in gesprek waren, geen nieuwe investeringen meer zouden doen. Wij hebben de Corona-OverbruggingsLening gebruikt om de kosten voor ontwikkeling en verkoop van ons product te betalen. Inmiddels zijn wij een heus cloud gebouwbeheersysteem en hebben we ook al veel installateurs aan boord gekregen om ons product te verkopen. Wij zijn ons meer gaan focussen op verkoop via installateurs in plaats van direct aan de eindklant. Zo maken wij het beste van een slechte tijd!"