Leve de grenzeloze Greta-generatie!

(18 januari 2021)

Voor jonge vrouwelijke politici zijn er lokaal nog genoeg grenzen te doorbreken en tussenwandjes omver te gooien.

Je kunt het met Greta Thunberg eens of oneens zijn, maar zij laat wel zien wat je kunt bereiken als je met passie en overtuiging over grenzen heen durft te kijken. 

De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Welke vrouw  ontvangt de Ribbius Peletier-penning 2021 dit jaar op 5 maart? Jurylid Elske Doets 2020 benadrukt in deze column het belang van over grenzen heen kijken en gezamenlijke actie. 

Elske Doets

Weg met de tussenwandjes

Het beeld van de traditionele kantoorruimte, vol tussenwandjes is bekend. Iedereen zit achter de computer en handelt de eigen zaken zo goed en zo snel mogelijk af, in de hoop liever vandaag dan morgen nog met een goede beoordeling en een hoger salaris naar een groter bureau te ‘verhuizen’, ook weer met tussenwandjes maar met meer ruimte ertussen. Die tussenwandjes staan niet alleen symbool voor individualisme en gerichtheid op de eigen carrière, maar ook voor het gevoel dat we niet verder komen, terwijl de jonge generatie voor grote uitdagingen staat. Om die uitdagingen effectief te lijf te kunnen gaan moeten we af van al die wandjes. 

Op naar gezamenlijke actie!

In de fascinerende film ‘I am Greta’, over de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, zien we hoe een begaafd en gevoelig meisje weigert nog langer naar school te gaan en afscheid neemt van carrièredromen. Met enorme verhaalkracht laat ze zien wat er gebeurt als ieder zich achter tussenwandjes blijft verschuilen. Al onze ‘kleine prestaties’ betekenen niets als we niet direct gezamenlijk beginnen met de ‘grote prestatie’: het terugdringen van onze uitstoot en het herstellen van de band tussen mens en natuur. Haar thema – de klimaatcatastrofe – is somber. Toch krijgt ze veel aandacht en schopt ze het van een protesterend meisje op een trottoir in Stockholm tot een internationaal gevierd (en verguisd) rolmodel waarmee wereldleiders graag op de foto gaan. 

Passie en overtuiging

Het gaat mij hier niet om het klimaatstandpunt. Daar kun je het simpelweg mee eens of oneens zijn. Waar het mij om gaat is dat Greta Thunberg laat zien hoe je met passie en overtuiging en met een flinke portie slimheid barrières kunt doorbreken, tussenwandjes omver kunt blazen en miljoenen mensen kunt mobiliseren. En als dat niet meteen lukt houdt ze hen én ook premiers, ministers en hoge ambtenaren, wel massaal een spiegel voor: waarom doe ik niks? Ga ik door met vervuilen?

Over grenzen heen kijken

Op mijn Young Lady Business Academy zie ik steeds meer jonge vrouwen die, net als Greta, over grenzen heen durven kijken. Die begrijpen dat we ons niet te midden van tussenwandjes kunnen blijven verstoppen. Die zien dat urgente kwesties als ongelijkheid, racisme en klimaat weliswaar uitnodigen tot zelfgenoegzame statements op sociale media (‘kijk mij goed bezig zijn!’), maar dat de echte oplossingen, wederom, in gezamenlijke actie liggen. Ik juich dat besef van harte toe. Ook lokaal zijn er genoeg tussenwandjes omver te gooien. De jonge, vrouwelijke politici die dat zien en het ook nog durven uit te voeren, kunnen rekenen op mijn steun en bewondering.   

Kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletier-penning

Ken jij iemand die een actieve rol vervult voor vrouwen in de politiek? Iemand die vrouwen inspireert en laat zien dat politiek leuk is? Leeftijd speelt hierbij geen rol. Iedereen kan via www.penning.noord-holland.nl een kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletier-penning 2021. Dat kan tot en met zondag 14 februari. Uit de kandidaten kiest een jury een vrouw die deze onderscheiding verdient. 

Dit is een column van Elske Doets, zakenvrouw en oprichter van de Young Lady Business Academy.