Menstruatiearmoede, daar denkt een man nu eenmaal niet zo snel aan

(11 januari 2021)

De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

Wie ontvangt de Ribbius Peletier-penning dit jaar op 5 maart? Manja van der Weit, winnares van de penning in 2020 benadrukt het belang van vrouwen in de lokale politiek, in de eerste column van de juryleden van deze onderscheiding.

Manja van der Weit

Diversiteit in de lokale politiek

De gemeenteraad besluit over veel zaken die mensen rechtstreeks raken, het gaat over hun directe woon- en leefomgeving. Daarmee is het belang van goede besluitvorming gegeven. Voor de kwaliteit van die besluiten, maar óók voor de onderwerpen die er op de agenda komen, is het belangrijk om een zo divers mogelijke raad te hebben, qua opleiding, afkomst, cultuur én geslacht. Immers, met veel kleuren op je palet, schilder je het mooiste schilderij! Toch is de verhouding tussen mannen en vrouwen in de lokale politiek, gemiddeld genomen, slechts 30% vrouwen en 70% mannen. Ook zijn er veel minder vrouwelijke wethouders of burgemeesters dan manlijke en van de 12 commissarissen van de Koning zijn er welgeteld 2 vrouw!   

Maakt dat nu uit? Ja, zeker wel! Vrouwen kijken simpelweg anders naar zaken dan mannen: genuanceerder, meer vanuit een verbindende rol, meer met emotie. Stel je hebt alleen maar een clubje oudere, witte mannen dat het voor het zeggen heeft. Dan voelen jonge vrouwen zich minder goed begrepen. En een onderwerp als menstruatiearmoede zou dan nooit op de agenda hebben gestaan. Een belangrijk onderwerp, want als vrouwen niet genoeg geld hebben voor tampons of maandverband dan kunnen ze niet goed deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Menstruatiearmoede, daar denkt een man nu eenmaal niet zo snel aan.

VIPPs

Met VIPPS, het initiatief waarvoor ik de Ribbius Peletier-penning 2020 heb ontvangen, proberen we meer vrouwen te enthousiasmeren voor de lokale politiek. VIPPs staat voor Vrouwen in de Purmerendse Politiek, het is een politiek neutraal initiatief waarmee we (digitale) lezingen, trainingen en speeddates met politici organiseren. Laatst nog een digitale ‘Meet&Greet’ met staatssecretaris Mona Keijzer, dat evenement werd uitgezonden via de lokale tv zender en live gestreamd via social media. Dat is belangrijk want we moeten proberen meer (jonge) vrouwen te bereiken. Zij staan er vaak helemaal niet bij stil dat ze politiek actief kunnen worden, dat dat ook een carrière mogelijkheid is. Daarvoor is het geregeld zien van aansprekende rolmodellen belangrijk en Mona Keijzer is daar een goed voorbeeld van! 

Rolmodellen

Om meer vrouwen te enthousiasmeren voor de lokale politiek zijn meer rolmodellen nodig. Want helaas bestaan er zelfs in 2020 nog altijd veel vooroordelen en denken we, ook ik helaas, toch vaak in stereotypen. Overigens veelal onbewust. Juist dat is het gevaarlijke, ik hoor vaak: ‘Ach, dat maakt toch niets uit, man of vrouw, het gaat om de kwaliteit!’ Of: ’Zo’n initiatief als VIPPs, is dat nu echt nodig?’ Wat ik ook een mooie vond was: ‘Feminisme, dat is iets van vroeger!’ Ik heb soms het gevoel dat feminisme haast een scheldwoord is geworden. Maar onbewust handelen we nog geregeld in oude rolpatronen. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat we toch onbewust eerder een mannelijke leider dan een vrouwelijke leider kiezen, ook vrouwen denken zo! Die denkpatronen moeten we doorbreken en dat doe je met rolmodellen. 

Quotum

We zijn helaas nog lang niet waar ik ooit hoop te komen: echt volledige gelijke behandeling! Echte diversiteit in zowel de politiek als ook in de boardrooms. Dat vrouwen voor hetzelfde werk ook gewoonweg precies hetzelfde verdienen. Helaas is dat nog altijd niet het geval. Ik zie dat ook niet vanzelf snel veranderen, dat zal enkel via een quotum lukken. Dat doet vast even pijn, maar enkel op die manier kunnen we een inhaalslag maken. Kortom, kom maar op met dat quotum!  

Kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletier-penning

Ken jij iemand die een actieve rol vervult voor vrouwen in de politiek? Iemand die vrouwen inspireert en laat zien dat politiek leuk is? Leeftijd speelt hierbij geen rol. Iedereen kan via www.penning.noord-holland.nl een kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletier-penning 2021. Dat kan tot en met zondag 14 februari. Uit de kandidaten kiest een jury een vrouw die deze onderscheiding verdient.

Dit is een column van mr. Manja van der Weit, winnares van de Ribbius Peletier-penning 2020, gemeenteraadslid VVD Purmerend, manager bij Koggenland en lid van de Raad van Commissarissen Univé NH.