Noord-Hollandse aanpak stikstof

(28 januari 2021)

Met het voorlopig vaststellen van de Noord-Hollandse stikstofaanpak wil de provincie Noord-Holland nu ook het zogenoemde extern salderen en verleasen voor veehouderijbedrijven per 1 april 2021 openstellen.

Deze instrumenten maken het voor de korte termijn mogelijk om een bijdrage te leveren aan het herstel van kwetsbare natuur en bieden stikstofruimte aan nieuwe ontwikkelingen.

Wie een woonwijk wil bouwen, een weg wil aanleggen of zijn bedrijf wil uitbreiden, moet ervoor zorgen dat daarbij niet meer stikstof in de natuur terechtkomt dan er al is. Als dat toch het geval is, moet de initiatiefnemer zelf op zoek naar ‘stikstofruimte’ om dit te compenseren. Dat is niet eenvoudig, want ruimte is schaars. Dat kan bijvoorbeeld door een vergunning over te nemen van een stoppend bedrijf of tijdelijk over te nemen van een bedrijf dat de stikstof uit zijn vergunning niet volledig gebruikt. Dat wordt extern salderen en het verleasen van stikstofrechten genoemd. 

Hierdoor kunnen initiatiefnemers toch een vergunning krijgen, omdat er geen stikstof bij komt. Bovendien gaat bij extern salderen altijd 30% van de overgenomen stikstofvergunning af en komt deze ten gunste aan de natuur, de overige 70% kan worden ingezet voor ontwikkelingen. 

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Het heeft een tijd geduurd voordat we deze mogelijkheden in Noord-Holland willen openzetten. We wilden voorkomen dat agrarische bedrijven massaal werden opgekocht voor hun stikstofvergunning en we zodoende geen boer meer zouden overhouden in de provincie. In overleg met de landbouwsector en de andere sectoren hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen. Vrijwilligheid blijft hier de boventoon voeren.”

2 sporen

Met de stikstofaanpak (pdf, 165 kB) streeft de provincie ernaar dat minimaal de helft van de hectares natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in 2030 op een aanvaardbaar stikstofniveau zit. In 2035 moet dat 74% zijn. Dit is in lijn met de doelstelling die het Rijk in de Stikstofwet heeft vastgelegd. Noord-Holland wil dat bereiken via 2 sporen: provinciebreed en gebiedsgericht, waarbij het zwaartepunt ligt op het tweede spoor.

Samen

Lokaal werkt de provincie aan het verbeteren van de condities in en rondom 12 unieke, Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden die last hebben van te veel stikstof. Rommel: “Natuurlijk kunnen en willen wij dat niet alleen. De stikstofproblematiek raakt immers de belangen van vele mensen en sectoren. Voor een effectieve aanpak is afstemming en samenwerking van groot belang.”

De strategie wordt op 8 februari met Provinciale Staten besproken tijdens de online vergadering van de commissie Natuur, Landschap en Gezondheid. Ook de provinciale regietafel stikstof, waarin alle betrokken sectoren in plaatsnemen, ontvangt de strategie waarna deze op 10 februari wordt besproken. Na deze besprekingen maken Gedeputeerde Staten de strategie definitief.