Week van de Circulaire Economie

(28 januari 2021)

Van 1 tot en met 5 februari is het de Nationale Week van de Circulaire Economie.

Een week vol inspirerende voorbeelden waar ook de provincie Noord-Holland aan bijdraagt. Meer dan 150 evenementen laten deze week zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van circulaire economie en dat er een nieuwe fase is aangebroken: “van circulair denken, naar circulair doen!”. 

Er komen voorbeelden langs uit onverwachte hoek zoals: schoonmaakmiddelen van sinaasappelschillen, tuinstoelen van gebruikt wc papier en masterclasses over wat het verdienmodel is achter een circulaire aanpak. Het gaat over de economie van de toekomst en dat vraagt om verandering. Deze week laat zien dat het kan.

Online events

Hieronder staan enkele bijzondere online events uit waar provincie Noord-Holland bij betrokken is of aan deelneemt. 

1 februari - 14.00 tot 15.00 uur

Duurzaam groeien, Tips & tools voor circulair ondernemen 

Regio West-Friesland en de gemeente Alkmaar organiseren deze sessie waarin twee gedreven Westfriese ondernemers vertellen hoe zij circulaire stappen zetten en hoe zij dat vertalen naar een toekomstbestendige business case. Ze laten zien hoe je circulair ondernemen vertaalt naar een verdienmodel.

1 februari - 15.00 tot 16.00 uur

Circulaire Economie Principes in Gebiedsontwikkeling: Het kan!

Circulaire principes in gebiedsontwikkeling toepassen kan! En op zo’n manier dat het toegevoegde waarde oplevert voor iedereen: beleggers, ontwikkelaars, bedrijven, medewerkers, omwonenden én de natuur! Schiphol Area Development Company (SADC) laat zien dat het kan. De provincie Noord-Holland stimuleert als aandeelhouder van SADC deze belangrijke ontwikkelingen.

2 februari - 12.00 tot 13.00 uur

Circulair boert goed!

Ambitieuze agrariërs laten zien hoe je goed kunt boeren door circulair te ondernemen. Een klimaatneutraal Koehotel en de vegetarische Ovaalburger zijn het resultaat. Gemeente Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en omgevingsdienst Noord-Holland Noord organiseren deze inspirerende sessie om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de toekomst. De provincie Noord-Holland is intensief bij dit traject betrokken.

2 februari - 15.00 tot 16.30 uur

Inspiratietour circulaire economie: food waste

De provincie Noord-Holland organiseert samen met IMPACT HUB Amsterdam een virtuele inspiratie tour om dieper in te gaan op de mogelijkheden van een circulair voedselsysteem. Er wordt een virtueel bezoek gebracht aan belangrijke spelers in de circulaire voedselketen.

3 februari - 12.00 tot 15.00 uur

Masterclass Circulair Inkopen: Inkoopinzichten van insiders

Tijdens deze livestream wordt je meegenomen in de veelbelovende, maar ook complexe wereld van circulair inkopen. Inzichten vanuit aanbestedingsexperts met jarenlange ervaring die de belangrijkste uitgangspunten en tips voor je opsommen. Maar ook met verhalen en ervaringen van inkopers van regionale organisaties en de provincie Noord-Holland.

3 februari - 14.00 tot 15.00 uur

Circulair Textiel: ondernemers pak je kans!

Hoe realiseer je een circulaire textielketen? Wat vraagt dat van ketenpartners? Hoever zijn we al met een circulaire textielketen? En vooral, welke kansen liggen hier voor ondernemers? Deze sessie bestaat uit een boeiend gesprek met ketenpartners vanuit ieders rol en belang èn laat zien hoe toekomstbestendige verdienmodellen ingezet kunnen worden met behoud van grondstoffen in de textielketen.

3 februari - 15.00 tot 16.30 uur

Masterclass Impact Business Modelling

Het MKB-versnellingsprogramma GO-NH! van de provincie Noord-Holland onderzoekt tijdens deze masterclass wat vernieuwende businessmodellen met maatschappelijke en ecologische impact zijn. En of die voor jouw bedrijf geschikt zijn. Op confronterende, inspirerende en energieke wijze ondervinden deelnemende bedrijven wat de uitdagingen en kansen zijn van vernieuwende businessmodellen met maatschappelijke en ecologische impact. 

4 februari - 12.00 tot 13.00 uur

Circulair geld verdienen doe je zo

Gemeente Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en omgevingsdienst Noord-Holland Noord organiseren deze sessie over circulair geld verdienen.  Leer meer over de financiering van circulair ondernemen, deze livestream geeft een mooi inkijkje in het circulair ondernemerschap. 

5 februari - 12.00 tot 13.00 uur

Circulair renoveren en ontwikkelen als verdienmodel

Gemeente Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en omgevingsdienst Noord-Holland Noord organiseren deze sessie over circulair renoveren. Circulair renoveren en ontwikkelen begint met het veiligstellen van afvalstromen, ofwel sloopafval. Bouwgrondstoffen worden ondertussen schaarser, daarom is samenwerking in de keten belangrijk om deze grondstoffen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden in de bouwketen. Tijdens deze livestream wordt toegelicht hoe er wordt samengewerkt in de keten en hoe circulair renoveren een verdienmodel wordt.

Via deze link zijn alle activiteiten van de Week van Circulaire Economie te vinden.

Volledig circulair

De provincie Noord-Holland werkt sinds 2017 aan de transitie naar een circulaire economie. Het doel is om in 2050 volledig circulair te zijn. In 2030 moet ze halverwege die belangrijke opgave zijn. 

In de nieuwe Actieagenda Circulaire Economie, die op 9 februari 2021 wordt besproken in Gedeputeerde Staten, staat omschreven wat de provincie de komende 5 jaar concreet gaat doen om deze belangrijke transitie te versnellen. Daarnaast wordt ook ingezet op het voor elkaar krijgen van de systeemverandering die nodig is op de lange termijn.

 

Logo Week van de Circulaire Economie