Aanpak stationsgebied eerste maatregel die provincie oppakt

(15 juli 2021)

De eerste maatregel waarmee de provincie merkbaar aan de slag gaat om de leefbaarheid rondom de N203 te verbeteren, is de aanpak van het stationsgebied Krommenie/Assendelft.

Samen met de omgeving willen we hier een aantrekkelijk en veilig bereikbaar stationsgebied van maken. Daarnaast bereidt de provincie de uitwerking van de andere maatregelen voor.

Aanpak stationsgebied eerste maatregel die provincie oppakt

De aanpak van het stationsgebied gaat over de herinrichting van het oude busstation en het toevoegen van bomen en groen langs de N203. Deze 2 elementen werden vorig jaar aangedragen door de omgeving. Er wordt ook gekeken naar het verbeteren van de sociale veiligheid bij het stationsgebied, bijvoorbeeld door betere verlichting.

Meedenken

Voor het ontwerp voor het stationsgebied wil de provincie ook nu weer graag de inbreng van de omgeving. In september worden bewoners uitgenodigd om tijdens creatieve werksessies mee te denken over de thema’s vergroening, veiligheid en verkeer. Vervolgens presenteren we in het najaar 3 ontwerpen voor het stationsgebied. Bewoners kunnen daar dan online op reageren. Wanneer deze participatiemomenten precies zijn en hoe u hieraan mee kunt doen wordt via deze website bekendgemaakt.

Uitvoeringsprogramma Krommenie/Assendelft

De verkeersoverlast van de N203 zet de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft onder druk. Met het uitvoeringsprogramma Krommenie/Assendelft willen de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam de situatie op korte termijn verbeteren. We investeren in 16 maatregelen op het gebied van ruimtelijke inrichting, verkeer, openbaar vervoer en fiets. 

Overzicht van alle maatregelen

Een compleet overzicht van alle maatregelen is te vinden in de infographic die hierover gemaakt is (alleen geschikt voor desktop/laptop). Wilt u weten wanneer de provincie met welke maatregel aan de slag gaat? Kijk daarvoor op onze planningspagina

Project Verbinding A8-A9

De N203 is voor veel autoverkeer de dagelijkse route tussen de A8 en de A9. 50% van het huidige verkeer op de Provincialeweg N203 tussen Krommenie en Uitgeest is namelijk op weg van de A8 naar de A9 en omgekeerd. Om het verkeer een andere route aan te bieden, doet de provincie Noord-Holland samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9. Die weg kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder. 

Lees meer informatie over het project op www.VerbindingA8-A9.nl.