Bever gezien bij natuurgebied Waterlandtak-West te Muiden

(05 juli 2021)

Vlakbij natuurgebied Waterlandtak-West is vorige week een bever gezien. Eerder al werden in het gebied knaagsporen gezien.

Het is een mooi succes van dit jonge natuurgebied in Muiden, door de provincie aangelegd op de plek van de voormalige snelweg. 

knaagsporen

Wouter Slors van FREE Nature beheert de 8 waterbuffels in de Waterlandtak-West en hij is dan ook vaak in het gebied. Hij trof in juni de knaagsporen met een collega-beheerder aan: “We liepen samen door het natuurgebied, eigenlijk om het beheer van de waterbuffels te laten zien. Onderweg bespraken we dat het een goede plek is voor bevers, vanwege de wilgen. Nog geen kwartier later zei mijn collega: "Is dit er geen?" en hij liet me de knaagsporen zien. Hier is onmiskenbaar een bever geweest.”

Daarop volgde dus afgelopen week de overstekende bever. Camille Sanderink en Sophie Bouwman, beiden 16 jaar, wisten het dier vast te leggen toen die tot hun grote verbazing recht voor hun neus het fietspad overstak.

bever

Noord-Hollandse bevers

Verspreid over de provincie werden eerder 3 jonge bevers gespot. Verwacht wordt dat de bevers zich permanent gaan vestigen in Noord-Holland en mogelijk ook in de buurt van de Waterlandtak-West. 

Nico Jonker, ecoloog bij de provincie Noord-Holland: “Recent zijn op verschillende plaatsen knaagsporen van bevers gevonden, meestal bij de Randmeren. Dit zijn dieren die uit Flevoland afkomstig zijn. Uit deze nieuwe waarneming in de Waterlandtak-West blijkt dat ze verder landinwaarts trekken. We hopen dat de bever zich hier permanent vestigt en samen met de waterbuffels helpt om het gebied open te houden. De wilgenbossen maken dat er in ieder geval voldoende te eten is.”

Terugkomst van de bever

In 1826 stierf de bever uit in Nederland. In de Biesbosch is vanaf 1988 gewerkt aan het herstel van de leefgebieden en het uitzetten van bevers. Vandaag de dag heeft de bever Nederland weer als vaste verblijfplaats, maar staat nog steeds op de rode lijst van beschermde zoogdieren. Naar schatting zijn er nu zo’n 3500 bevers met burchten in heel Nederland, behalve in Noord-Holland. 

Natuurontwikkeling Diemerscheg

De provincie Noord-Holland verbetert de natuur in de Diemerscheg, een gebied ten oosten van Amsterdam, in Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties, waaronder de Waterlandtak-West, verbeteren de natuurverbindingen of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van (water)zoogdieren en vogels. Het project draagt bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels natuurcompensatie voor de bouwprojecten van Rijkswaterstaat. Meer informatie staat ook op deze pagina