Corona raakt Noord-Hollands busvervoer in 2020

(02 juli 2021)

In 2020 stapten gemiddeld 47% minder reizigers in de bus. Dit was het gevolg van maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor was het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen.

Het Jaarverslag 2020 Openbaar Vervoer provincie Noord-Holland (pdf, 5 MB) geeft inzicht in het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het openbaar vervoer in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. In al deze regio’s verzorgt vervoerder Transdev/Connexxion het busvervoer (concessiehouder).

Aanbod

Bij aankondiging van de eerste maatregelen in maart 2020 nam het aantal reizigers met meer dan 90% af waardoor het nodig was om 60% van het totaal aantal busritten (dienstregelingsuren) te rijden. Er werden geen buslijnen helemaal geschrapt, zodat alle gebieden met het ov bereikbaar bleven. 

Om Noord-Holland bereikbaar te houden, reden vanaf juni/juli 2020 de bussen in alle regio’s volgens de normale zomerdienstregeling. Ook kwamen alle zitplaatsen in de bussen weer beschikbaar. Op sommige frequente lijnen rijden sinds 2020 minder bussen per uur. Het gaat om ongeveer 5% minder busritten dan voor de coronacrisis. Zodra de reiziger terugkeert in het openbaar vervoer wordt het vervoersaanbod weer verhoogd.

Hoeveel busvervoer reed er per regio

In de periode vanaf 16 maart 2020 tot en met 21 maart 2021 reden er in Noord-Holland geen buurtbussen. Als alternatief konden reizigers voor € 4 (ongeacht afstand) gebruik maken van de buurtbustaxi’s die reden vanaf 9 uur ’s ochtends. De ritten werden uitgevoerd door taxibedrijven. Daar werd in 2020 2.486 keer gebruik van gemaakt. 

Ritten op tijd

Het percentage bussen dat op tijd reed, nam in 2020 weer een beetje toe. In 2019 reden 90% van de bussen op tijd. In 2020 lag het gemiddelde op 92%. 

Minder uitstoot

Om klimaatverandering tegen te gaan, wil de provincie dat de bussen die in haar opdracht rijden zo min mogelijk uitlaatgassen uitstoten. De provincie streeft ernaar dat in 2030 alleen nog bussen rijden zonder uitlaatgassen. In 2020 nam het aantal elektrische bussen toe. In regio Haarlem-IJmond was 73% van alle bussen elektrisch en in Noord-Holland Noord 69%. 

In de regio Gooi en Vechtstreek rijden nog geen elektrische bussen. Door teruglopende reizigersinkomsten in 2020 was het voor Transdev/Connexxion niet mogelijk om elektrische bussen aan te schaffen. Provincie Noord-Holland en Transdev/Connexxion werken momenteel een financieel plan uit om de elektrische bussen aan te schaffen zodat de bussen in de regio halverwege 2022 volledig uitstootvrij rondrijden.