Coronasteun voor wildopvangcentra in Noord-Holland

(07 juli 2021)

Wildopvangcentra die financiële schade hebben door corona kunnen in aanmerking komen voor eenmalige steun van de provincie Noord-Holland.

De provincie heeft een inventarisatie gemaakt van de financiële impact die Covid-19 heeft gehad op de exploitatie van de opvangcentra voor wilde dieren. Deze centra, 14 in Noord-Holland, vangen onder andere egels en vogels op. De beheerders hebben informatie verstrekt over recente kosten zoals extra uitgaven voor beschermende middelen en inhuur van personeel door het wegvallen van vrijwilligers. Op basis van deze informatie heeft de provincie nu €160.000 gereserveerd. De 14 opvanglocaties kunnen een officiële subsidieaanvraag indienen van maximaal €11.000. De provincie hoopt nog deze zomer de eerste subsidies te kunnen verlenen. 

Ondersteuning opvangcentra 

De provincie Noord-Holland ondersteunt opvangcentra voor wilde dieren gedurende deze collegeperiode met €200.000. Het beschikbare budget wordt gebruikt om de centra te ontlasten en educatie te verbeteren. Verder heeft de provincie geen structurele subsidierelatie of beleid voor opvang van wilde dieren. Door Provinciale Staten is op 29 juni 2020 motie 50 aangenomen. In deze motie is uitgesproken dat opvangcentra voor wilde dieren financiële steun verdienen ten tijde van Covid-19.